Godkjent yrkesskade i NAV

Når en arbeidsulykke skjer må du søke NAV om godkjenning av skaden som yrkesskade. Hvis yrkesskaden blir godkjent som yrkesskade av NAV får du fordeler i NAV-systemet.

Kontakt oss

Hva er en godkjent yrkesskade i NAV?

Når en arbeidsulykke skjer må du søke NAV om godkjenning av skaden som yrkesskade. Hvis NAV fatter vedtak om at du har en «godkjent yrkesskade» vil du få fordeler i NAV-systemet.

Du kan blant annet slippe å betale egenandel ved behandling hos lege eller fysioterapeut ved å vise frem vedtaket om «godkjent yrkesskade». Godkjent yrkesskade i NAV kan også gi gunstigere beregningsregler for sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd.

Som hovedregel kan du også få dekket utgifter til tannlege, legemidler og spesielt medisinsk utstyr. Du kan også ha rett til ménerstatning fra NAV.

Les også: Slik søker du om yrkesskadeerstatning fra NAV
Les også: Slik vurderer NAV om du har en yrkesskade
Les mer: Lov om yrkesskadeforsikring

Hva må jeg gjøre for å få godkjent yrkesskade i NAV?

Ved en arbeidsulykke plikter arbeidsgiver å melde fra om yrkesskaden til NAV så snart som mulig, og senest innen ett år etter at arbeidsulykken skjedde. Ved alvorlig personskade og dødsfall skal arbeidsgiver også melde fra om skaden til Arbeidstilsynet.

Du finner skademeldingsskjema til NAV her.

Fristen for å melde fra om en yrkesskade til NAV er som hovedregel ett år etter at arbeidsulykken skjedde, men man kan også etter en konkret vurdering i NAV får godkjent yrkesskaden senere. Uansett bør skademelding alltid sendes inn så fort som mulig.

Når NAV har mottatt melding om yrkesskade samt eventuelle tilleggsopplysninger, vil NAV fatte vedtak om godkjenning av skaden som yrkesskade dersom de finner grunnlag for dette.

Dersom skaden gir en skadebetinget varig medisinsk invaliditet på minst 15 prosent vil du ha krav på ménerstatning fra NAV. Invaliditetsgraden fastsettes av en medisinsk spesialist. Du må selv søke NAV om ménerstatning.

Hva skjer hvis arbeidsulykken ikke er meldt til NAV?

Dersom arbeidsgiveren din ikke melder fra om arbeidsulykken til NAV, må du selv melde fra om skaden til NAV så snart som mulig.

Gir godkjent yrkesskade fordeler hvis jeg er ansatt i stat eller kommune?

Godkjent yrkesskade i NAV gir fordeler for ansatte i stat og kommune gjennom Hovedtariffavtalene (HTA) i stat eller kommune.

Les også: Yrkesskadedekning under hovedtariffavtalene

Har du vært utsatt for en yrkesskade må du også melde fra om skaden til din arbeidsgivers yrkesskadeforsikringsselskap. I tillegg til fordelene du vil ha i NAV etter en yrkesskade kan du ha krav påfølgende typer erstatning gjennom yrkesskadeforsikringen:

Er det viktig at yrkesskaden er godkjent av NAV for å få utbetaling under yrkesskadeforsikringen?

Yrkesskadeforsikringsselskapet er ikke bundet av NAVs vedtak i yrkesskadesaken. Man opplever imidlertid ofte at forsikringsselskapet «gjemmer seg bak» et negativt vedtak i NAV, samtidig som en godkjenning av skaden som yrkesskade i NAV gjør det vanskeligere for forsikringsselskapet å argumentere for at skaden ikke er en yrkesskade.

Hva skjer hvis jeg får avslag på søknaden om godkjenning av skaden som yrkesskade i NAV?

Du kan klage på vedtaket hvis du ikke får godkjent skaden som yrkesskade hos NAV. Vær klar over at det er korte klagefrister, og at oversittelse av klagefristen i de fleste tilfeller fører til at du taper dine rettigheter.

Trenger jeg bistand av advokat?

Ja. Yrkesskader er kompliserte erstatningssaker både juridisk og medisinsk. Det er derfor nødvendig å kontakte advokat for å avklare forsikringsselskapenes ansvar og omfanget av dette ansvaret.

Det er en rekke tidsfrister i yrkesskadesaker med personskade. Disse tidsfristene er det viktig å følge opp på en korrekt måte for å få rett til yrkesskadeerstatning.

Du risikerer å gå glipp av høye erstatningsbeløp dersom du trår feil på egen hånd i en yrkesskadesak.

Må jeg betale for advokaten min selv etter en yrkesskade?

Nei. Dine utgifter til advokat vil normalt bli dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet i rimelig og nødvendig grad.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Våre advokater har lang erfaring, og er eksperter på yrkesskader.

Vi hjelper klienter over hele landet, og tilbyr alltid en gratis samtale om din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20