Påført inntektstap

Du kan ha krav på erstatning for påført inntektstap etter en yrkesskade, trafikkulykke, båtulykke eller flyulykke.

Kontakt oss

Hva er påført inntektstap?

Hvis du blir skadet er det ofte slik at du ikke kan gå på jobb. Erstatning for påført inntektstap skal kompensere for inntektstapet du ble påført som følge av ulykken, fra skaden skjedde og frem til endelig erstatningsoppgjør.

Har jeg krav på erstatning for påført inntektstap?

Ja. Du har trolig krav på erstatning for påført inntektstap etter en yrkesskade, trafikkulykke, båtulykke eller flyulykke.

Kan du gi et eksempel på påført inntektstap?

Det vanligste eksempelet er når sykmeldingsperioden på 12 måneder er over, og skadelidte ikke lenger blir kompensert for inntektstapet av arbeidsgiver og NAV. Du må da søke om arbeidsavklaringspenger, og går ned til 66 prosent av tidligere inntekt.

Et annet eksempel er arbeidstakere med inntekt høyere enn seks ganger folketrygdens grunnbeløp, eller som har bonus, provisjon eller overtidsbetaling som ikke blir kompensert fullt ut av arbeidsgiver og NAV fra første dag i sykmeldingsperioden.

I begge eksemplene ovenfor kan man ha krav på erstatning for påført inntektstap.

Også selvstendig næringsdrivende kan ha krav på å få dekket sitt dokumenterbare inntektstap etter en ulykke.

Hvordan søker jeg erstatning for påført inntektstap?

Erstatningssaker er kompliserte både juridisk og medisinsk, og vi anbefaler derfor ingen å håndtere erstatningsoppgjøret på egenhånd.

Vår erfaring er at skadelidte regelmessig får tilbud om høyere erstatning når de tar kontakt med erstatningsadvokat.

Hvilke andre erstatningsposter har jeg krav på etter en ulykke der ansvar kan legges på et forsikringsselskap?

Erstatning for påført inntektstap er en av flere potensielle erstatningsposter etter en ulykke med personskade. Du kan i tillegg ha krav på følgende typer erstatning:

Ménerstatning
Påførte og fremtidige merutgifter
Fremtidig inntektstap
Oppreisningserstatning
Påført og fremtidig tap av evne til å arbeide i hjemmet
Skatteulempe

Hvordan regner man ut erstatning for påført inntektstap?

Erstatning for påført inntektstap regnes ut ved å finne differansen mellom hva man ville tjent hvis personskaden ikke hadde skjedd, og hva man faktisk har tjent etter personskaden.

Til dette benyttes et spesielt utviklet dataprogram.

Regnes pensjon også som en del av erstatningen for påført inntektstap?

Nei. Pensjon regnes som et fremtidige inntektstap, og er derfor ikke en del av erstatningsgrunnlaget for påført inntektstap.

Må jeg betale skatt av erstatning for påført inntektstap?

Ja. Erstatning for påført inntektstap er skattepliktig på samme måte som arbeidsinntekt.

Må jeg selv betale for advokatbistand for å få erstatning for påført inntektstap?

Nei. Det er forsikringsselskapet som normalt skal dekke dine utgifter til advokat hvis skaden skjedde på jobb eller i trafikken. Du kan også, avhengig av forsikringsvilkårene, få dekket dine utgifter til advokat gjennom andre ansvarsforsikringsordninger.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Våre advokater har lang erfaring, er eksperter på erstatningsrett og hjelper klienter over hele landet.

Vi tilbyr alltid gratis vurdering av din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20