Flyulykke

Hvis du blir skadet i en flyulykke, vil du som regel ha krav på erstatning.

Kontakt oss

Hvem har erstatningsansvar etter en flyulykke?

Flyselskaper hjemmehørende i EU/EØS er ansvarlige for personskader eller dødsfall i henhold til den internasjonale luftfartskonvensjonen og nasjonal lovgivning dersom personskaden eller dødsfallet finner sted på en flygning som selskapet selv opererer.

Er jeg forsikret hvis det skjer en flyulykke?

Dersom en passasjer skades eller mister livet er flyselskapet ansvarlig dersom hendelsen som forårsaket skaden inntraff om bord i flyet eller ved ombordstigning eller når man forlater flyet.

Hvis du påføres en personskade i forbindelse med flyvning er du omfattet av en obligatorisk passasjerulykkesforsikring som alle flyselskaper må tegne.

Erstatningsberegning etter denne forsikringen reguleres av skadeserstatningsloven og luftfartsloven. I tillegg til denne erstatningen kan du ha rett til erstatning under andre forsikringsordninger.

Hva kan jeg få i erstatning etter en flyulykke?

Det er en rekke faktorer som spiller inn når erstatningen skal fastsettes, for eksempel hvor stort økonomisk tap som kan sannsynliggjøres, om det foreligger en forsørgerrolle, om man har medvirket til skaden selv og så videre.

Det er den skadelidte, eventuelt de etterlatte, som må sannsynliggjøre det økonomiske tapet.

Hvordan får jeg erstatning som ansatt i et flyselskap etter en ulykke?

Dersom du som ansatt i et flyselskap blir skadet mens du er på jobb for dette selskapet vil du ha krav på erstatning under den aktuelle yrkesskadeforsikringen.

I tillegg kommer «Loss of licence»-forsikring (lisensforsikring), og eventuelle andre forsikringer arbeidsgiver (flyselskapet) eller du selv har tegnet.

Finnes det en invaliditetstabell for flyulykke?

Ja. Invaliditetstabellen er utgangspunktet for vurderingen av hva du har krav på i ménerstatning etter en flyulykke.

Invaliditetstabellen er en egen forskrift kalt «Forskrift om ménerstatning for yrkesskader», men benyttes i dag også ved fastsettelsen av den medisinske invaliditetsgraden i erstatningsoppgjør for personskader etter en flyulykke.

I Invaliditetstabellen er den medisinske invaliditetsprosenten for en rekke diagnoser fastsatt, og dette gir rammene for vurderingen av din medisinske invaliditet som skal fastsettes av en medisinsk spesialist.

Bør jeg kontakte advokat etter en flyulykke?

I de fleste tilfeller vil man ha behov for bistand fra en erfaren erstatningsadvokat. Det kan være en fordel om man tar kontakt med advokat så tidlig som mulig etter ulykken.

Advokaten vil sørge for at skaden blir meldt til relevante instanser, og at alle frister blir overholdt.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Vi kan derfor hjelpe deg med å få den erstatningen du har krav på.

Vi tilbyr alltid gratis vurdering av flyulykke. Ta kontakt med oss i dag

form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20