Spesialisterklæring ved personskade

Her er alt du trenger å vite om spesialisterklæring ved personskade.

Kontakt oss

Hva er en spesialisterklæring?

Har du blitt skadet på jobb, skadet i trafikken eller blitt syk som følge av ditt arbeid må du dokumentere at det er årsakssammenheng mellom det du har vært utsatt for, og de plagene du sliter med.

Du må også få avklart omfanget av skaden eller sykdommen for å kunne fremme krav om riktig erstatning.

Vurdering av den faktiske årsakssammenhengen og skadens alvorlighetsgrad gjøres ved personskader av medisinske spesialister med spesialkompetanse på det medisinske fagområdet som er relevant i den enkelte sak.

Spesialisten utarbeider da en spesialisterklæring. Spesialisterklæringen bør baseres på en undersøkelse av deg, en samtale med deg samt blant annet på den tidligere sykehistorien som fremgår av journaler og epikriser.

Basert på dette vurderer legen om det er årsakssammenheng mellom ulykken/hendelsen og de plagene du sliter med.

I tillegg tas det i spesialisterklæringen stilling til den skaderelaterte medisinske invaliditetsgraden i henhold til invaliditetstabellen. Av og til vurderer også spesialisten de ervervsmessige konsekvensene av skaden.

Hva skjer hvis jeg er uenig i spesialisterklæringen?

Det er ikke uvanlig at partene i en erstatningssak er uenige i konklusjonene i en spesialisterklæring. Ikke sjelden må det derfor innhentes en ny erklæring (second opinion).

Det kan være at spesialisten har vært upresis eller har unnlatt å ta med viktige momenter i sin skjønnsutøvelse, eller man kan være uenig i de vurderinger som er gjort.

Bør jeg være kritisk til valg av spesialist?

Ved enkelte skadetyper kan det være ulike grunnholdninger blant spesialister slik at man på forhånd med stor grad av sikkerhet kan forutse hvilken konklusjon vedkommende vil komme til når det gjelder spørsmålet om årsakssammenheng.

Dette er det viktig at du er klar over før du aksepterer en konkret spesialist.

Bør jeg kontakte advokat før valg av spesialist?

Før du lar deg undersøke av en medisinsk spesialist i en erstatningssak er det viktig at du lar deg bistå av en advokat som er spesialist på erstatningssaker og som er vant til å forholde seg til medisinsk dokumentasjon, og som har kompetanse til å kritisere en medisinsk spesialisterklæring der det er grunnlag for det.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Advokatfirmaet Halvorsen & Co har nesten 30 års erfaring med personskadeerstatningssaker. Vi har bistått mange tusen skadelidte, og våre klienter har fått flere milliarder kroner i erstatning.

Vi tilbyr alltid gratis vurdering av din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

Trenger du hjelp med spesialisterklæring ved personskade?

Portrett av Øystein Helland

Øystein Helland

Kontakt
form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20