Arbeidsrett og arbeidsmiljøloven 

Kontakt oss
h

I arbeidslivet dukker det stadig opp juridiske utfordringer som må håndteres, både som ansatte og som arbeidsgiver. Arbeidsmiljøloven regulerer forholdet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, og er ment å sikre et godt arbeidsmiljø for begge parter. Feiltrinn og konflikter i arbeidslivet kan få store konsekvenser, både for bedriftens økonomi og for enkeltmenneskers liv.

Ny video-serie!

Advokatene svarer på ofte googlede spørsmål innen arbeidsrett

Se videoen nå

Våre arbeidsrettsadvokater rådgir innenfor alle områder av arbeidsretten og er opptatt av å yte praktisk og effektiv bistand gjennom å gi gode og kommersielle råd tilpasset klientens behov. Vi legger stor vekt på å bli kjent med klienten slik at vi kan tilpasse vår rådgivning og på den måten ivareta klientens interesser best mulig.

Våre advokater har lang erfaring fra både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Blant våre klienter finner du både virksomheter på tvers av bransjer og privatpersoner.

Våre advokater holder jevnlig foredrag og publiserer artikler om aktuelle spørsmål innenfor arbeidsretten.

Rådgivningen omfatter blant annet

 • Ansettelser
 • Arbeidskonflikter
 • Incentivordninger, bonus og opsjonsavtaler
 • Innleie og midlertidige ansettelser
 • Konkurranseklausuler
 • Likestilling og diskriminering
 • Omstilling og nedbemanning
 • Opphør av ansettelsesforhold, forhandlinger og sluttavtaler
 • Permittering
 • Personopplysninger
 • Tariffavtaler
 • Tvistesaker for Arbeidsretten og domstoler
 • Varslingssaker
 • Virksomhetsoverdragelser
 • Yrkesskader
 • Yrkesskadeerstatning
 • Skadet på jobb

Trenger du hjelp med arbeidsrett og arbeidsmiljøloven ?

Portrett av Lotte Lundby Kristiansen

Lotte Lundby Kristiansen

Kontakt
Portrett av Øyvind Kilstad

Øyvind Kilstad

Kontakt
_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20