Artikler: Arbeidsrett

Utvidelse av arbeidsgiveransvaret i konsern

Fra 1. januar 2024 ble det innført flere nye regler i arbeidsmiljøloven som innebærer et utvidet ansvar for arbeidsgivere som inngår i konsernforhold. De nye […]

Krav om kjønnsbalanse i norske styrer

Den 22. desember 2023 vedtok Stortinget å innføre krav til kjønnsbalanse i en rekke norske styrer, som foreslått av Regjeringen i juni 2023. Loven innebærer […]

Nye krav til arbeidsavtaler

Fra 1. juli 2024 inntrer det flere viktige lovbestemmelser innen arbeidsretten som påvirker alle arbeidsgivere. Flere av endringene knytter seg til utvidede krav til arbeidsavtaler. […]

Lønnstyveri – hva er det og hva burde arbeidsgiver/arbeidstaker være oppmerksomme på?

Lønnstyveri – hva er det og hva burde arbeidsgiver/arbeidstaker være oppmerksomme på?

Fra 1. januar 2022 ble det inntatt to nye straffebestemmelser, strl. §§ 395 og 396 som gjør lønnstyveri straffbart. Lønnstyveribegrepet omfatter en rekke handlinger der […]

Foreslåtte endringer i adgangen til innleie og bruken av midlertidige ansatte

Foreslåtte endringer i adgangen til innleie og bruken av midlertidige ansatte

Den siste tiden har regjeringen sendt foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven ut på høring. De foreslåtte endringene innebærer blant annet innstramminger i innleieadgangen fra bemanningsforetak, samt […]

Arbeidsgivers mulighet til å foreta lønnstrekk i arbeidstakers lønnsutbetalinger – avklaring fra Høyesterett

Arbeidsgivers mulighet til å foreta lønnstrekk i arbeidstakers lønnsutbetalinger – avklaring fra Høyesterett

To av de mest sentrale forpliktelsene i et arbeidsforhold er at arbeidstaker skal utføre et arbeid, mens arbeidsgiver skal utbetale lønn. Utbetaling av lønn skal […]

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20