Priser og vilkår

Advokatfirmaet Halvorsen & Co skal utføre oppdrag effektivt og med en strategi som gjør at kostnadene ikke blir unødvendig høye.

Kontakt oss

God advokatskikk

Våre klienter skal få god informasjon om hvordan vi fastsetter vårt salær

Advokatfirmaet Halvorsen & Co er underlagt Advokatforeningens Regler for god advokatskikk, samt Konkurransetilsynets Forskrift om prisopplysninger for tjenester i forbrukerforhold. Som følge av dette skal klienten, ved oppdragets begynnelse, få informasjon om hvilke advokat priser (timepris) som vil bli lagt til grunn, hvordan salæret blir beregnet, og faktureringsrutiner for øvrig. Utgangspunktet er at det beregnes honorar på grunnlag av den tid som medgår i sakens anledning.

Det vil i tillegg bli utøvet skjønn med hensyn til arbeidets art og kompleksitet, advokatens erfaringsbakgrunn og spesialistkompetanse, det oppnådde resultat, de verdier saken gjelder mv. I enkle og oversiktlige saker vil vi kunne gi fast pris på forhånd. Prisen er inklusiv alle normale kontortekniske tjenester, herunder sekretærtid, vanlig kopiering, porto m.m. Særskilte utlegg i anledning saken vil bli fakturert i tillegg.

Timelister

Kontakt oss i dag. Ring telefon 64 84 00 20 eller benytt vårt kontaktskjema

Det føres timelister som ligger til grunn for den enkelte faktura, og vi foretar avregning hver måned. I saker som strekker seg over et lengre tidsrom, blir det bli foretatt avregning hver annen måned. I personskadesaker avtales fakturering særskilt. Ved oppstart av oppdrag vil det bli utarbeidet en oppdragsbekreftelse med våre alminnelige oppdragsvilkår.

Et oppdrag anses ikke akseptert av oss før vi har utstedt signert oppdragsbekreftelse, og eventuelt avtalt salærforskudd er innbetalt. I saker der advokat oppnevnes av retten, anses oppdraget akseptert når rettens oppnevning foreligger.

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål knyttet til våre priser og vilkår.

form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20