Lietuviškai

Kontakt oss

Trumpai apie mus:

Advokatų kontora Halvorsen & Co yra viena lyderiaujančių kontorų Norvegijoje sužalotųjų asmenų ir žalos atlyginimo privatiems asmenims teisės srityje. Mūsų advokatai teikia profesionalią teisinę pagalbą sužalotiesiems asmenims visoje Norvegijoje ir atstovauja savo klientus bylose prieš draudimo kompanijas, Norsk pasientskadeerstatning ir kitas institucijas. Mūsų tikslas – užtikrinti, kad nukentejęs asmuo gautų jam priklausančias išmokas ir teisingai paskaičiuotą žalos atlyginimą. Mes atstovaujame tik nukentejusiąją šalį. Statiska rodo, jog kompensacija už patirtą žalą gali išaugti net iki 150 %, jei asmuo yra atstovaujamas profesionalaus advokato. Ypač tai liečia atvejus, kuomet patirta trauma yra sunki ir komplikuota, o pasekmės ilgalaikės.

Advokatų kontora Halvorsen & Co atstovauja nukentėjusiąją šalį kai tai susiję su:

 • Traumomis patirtomis eismo įvykiuose
 • Profesinėmis traumomis ar ligomis
 • Traumomis, patirtomis dėl netinkamo/ laiku nesuteikto gydymo
 • Smurtinėmis traumomis
 • Kitomis traumomis (pvz. laisvalaikio)
 • Bylose del moralinės žalos atlyginimo

Svarbu! Pirmoji konsultacija pas mus yra nemokama. Teisinės pagalbos išlaidos žalos atlyginimo bylose dažniausiai dengiamos atsakingos draudimo kompanijos. Prieš pradedami dirbti su jūsų byla, mes pirmiausiai užsitikriname, jog draudimo kompanija padengs visas būtinas teisinės pagalbos išlaidas.

Kokios kompensacijos dėl patirtos traumos jūs galite reikalauti?

Vadovaujantis Norvegijos žalos atlyginimo įstatymais, turite teisę į finansinių nuostolių, patirtų dėl žalos, kompensaciją. Žemiau nurodytos kompensacijos paprastai išmokamos, jeigu buvote sužalotas eismo įvykio metu, patyrėte profesinę ar smurtinę traumą ar buvote sužalotas dėl netinkamo gydymo:

 • Pajamų praradimas. Jūs turite teisę gauti kompensaciją už pajamas, kurių netekote ir neteksite ateityje dėl patirto nelaimingo atsitikimo. Kompensacija turi padengti finansinius nuostolius, kurių nedengia valstybinis socialinis draudimas, t.y. NAV. Patirsimas pajamų praradimas yra nuostoliai, kuriuos patirsite ateityje dėl traumos / ligos.
 • Patirtos ir patirsimos išlaidos. Turite teisę į kompensaciją už visas, su trauma susijusias išlaidas, kurių nedengia valstybinis socialinis draudimas. Tokios išlaidos gali apimti gydymo, vertėjo, transporto ir pan. išlaidas. Kitos išlaidos taip pat gali būti kompensuojamos. Taip pat dengiamos ir būtinos bei pagrįstos ateityje patirsimos išlaidos.
 • Kompensacija už gyvenimo kokybės praradimą. Jeigu patyrėte traumą, sukėlusią nuolatines pasekmes, galite gauti kompensaciją už prarastą gyvenimo kokybę.
 • Kompensacija už patirtą skausmą ir kančias – moralinės žalos atlyginimas.

Mūsų patirtis rodo, jog ne retai nukentėjęs asmuo bei jo artimieji pasigenda tinkamos informacijos, susijusios su pačiu žalos atlyginimo procesu, kokios kompensacijos galima reikalauti ir kur kreiptis. Dėl šios priežasties pateikiame kelis patarimus, ką ir kaip daryti atsitikus nelaimei, ir kada dėretu kreiptis į advokatą. Kilus klausimams, mielai į juos atsakysime. Susisiekite su mumis, jei jums rekalinga profesionali teisinė pagalba. Žemiau rasite mūsų kontaktus bei schemą lietuvių kalba, kurią prašytume užpildyti kreipiantis į mus. Jei nekalbate norvegiškai ar angliškai, schemą galite pildyti lietuvių kalba.

Keletas patarimų, ką pirmiausia reikėtu daryti savo byloje:

 1. Draudimo kompanija – nedelsiant apie įvykį praneškite atsakingai draudimo kompanijai
 2. NAV – profesinės traumos/ ligos atveju nedelsdami praneškite NAV, jei to už jus nepadarė darbdavys
 3. Privatus draudimas – apie įvykį praneškite visoms draudimo kompanijoms, kuriose turite privatų draudimą, tai gali būti draudimas, kuriame esat draustas per savo darbovietę, profesinę organizaciją, jūsų sutuoktinio/ sugyventinio draudimas, būsto draudimas etc.
 4. Apie įvykį reikia pranešti kiek įmanoma greičiau ir ne vėliau nei per vienerius metus
 5. Susipažinkinte su savo teisėmis dėl žalos atlyginimo (skaitykite draudimo sutartį bei draudimo sutarties sąlygas)
 6. Tuo atveju, kai jūsų byloje reikalinga gydytojo-specialisto išvada, jūs turite teisę dalyvauti specialisto pasirinkimo procese – komunikuokite su draudimo kompanija
 7. Pasirūpinkite išsamia medicinine informacija apie jūsų sveikatos būklę bei patirtus ekonominius nuostolius – kaupkite kvitus, banko išrašus ir pan.
 8. Jūs turite aktyviai dalyvauti, pateikti reikalavimus ir nuolatos komunikuoti su draudimo kompanija, kuri yra atsakinga už jūsų bylą

Kuo ankstesnėje bylos stadijoje susisiekite su advokatu. Žalos atlyginimo bylose advokato išlaidos dažniausiai yra padengiamos draudimo kompanijos. Renkantis advokatą nereikėtų kreiptis i bendrojo profilio advokatus, kuriems dažnai trūksta patirties sužalotų asmenų teisių srityje arba jų patirtis šioje srityje yra ribota. Svarbu, jog jūsų pasirinktas advokatas specializuotusi būtent šioje teisės srityje!

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20