Våre bærekraftsmål

h

HCO SPIRE

Advokatfirmaet Halvorsen & Co har et særskilt fokus på bærekraft, og har egne advokater som jobber målrettet med dette i HCO SPIRE.

Bærekraftsmålene vi har fokus på er:

Vi kan på disse områdene gjøre en forskjell som advokatfirma.

FNs bærekraftsmål gir en felles retning for en bærekraftig utvikling. Vi har valgt å løfte frem tre bærekraftsmål som særlig relevante for vår drift: god helse og livskvalitet, likestilling mellom kjønnene og anstendig arbeid og økonomisk vekst.

Bærekraft er bærebjelken i vår rådgivning. Vi tar stadig i bruk nye bærekraftige løsninger som igjen skal skape merverdi for kundene og samfunnet. For å bli enda flinkere i hverdagen, lære mer og utvikle oss videre har vi valgt å bli medlem i bærekraftsprosjekt Action Now.

LSK Action Now logo

Hvorfor er bærekraft viktig for din bedrift?

I dag stilles det strengere og strengere krav i lovgivningen om bærekraft og miljø innenfor alle felt, både i EU og i norsk rett med for eksempel Åpenhetsloven som kom i 2022. Regelutviklingen i EU/EØS har videre så stor hastighet at man er avhengige av å følge med. Det er derfor viktig å benytte seg av et advokatfirma som har kunnskapen du trenger for å oppfylle ikke bare lovens krav, men også leverandører og samarbeidspartnernes forventninger til firmaet.

Kontaktperson

Portrett av Line Naja Ronander

Line Naja Ronander

Kontakt
form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20