Våre bærekraftsmål

h

HCO SPIRE

Advokatfirmaet Halvorsen & Co har et særskilt fokus på bærekraft, og har egne advokater som jobber målrettet med dette i HCO SPIRE.

Årsrapport HCO SPIRE 2023

Last ned PDF: Årsrapport HCO SPIRE 2023

Bærekraftsmålene vi har fokus på er:

Vi kan på disse områdene gjøre en forskjell som advokatfirma.

FNs bærekraftsmål gir en felles retning for en bærekraftig utvikling. Vi har valgt å løfte frem tre bærekraftsmål som særlig relevante for vår drift: god helse og livskvalitet, likestilling mellom kjønnene og anstendig arbeid og økonomisk vekst.

Våre bærekraftsløfter

HCO lover å jobbe for et mer likestilt samfunn

  • Vi skal være en attraktiv og mangfoldig arbeidsplass både med tanke på kjønn, minoritetsbakgrunn og alder.
  • HCO skal gi alle ansatte de samme mulighetene for faglig og personlig utvikling, lønn og avansement.
  • Vi skal delta aktivt i nettverk, idrett og kultur som fronter mangfold

HCO skal være en trygg arbeidsplass som skal fremme mental og fysisk helse

  • HCO skal tilrettelegge for god balanse mellom jobb og fritid
  • Vi skal arrangere fellesaktiviteter hvor vi er aktive sammen
  • HCO skal ha gode helseforsikringsløsninger

HCO lover å jobbe for et anstendig og trygt arbeidsliv

  • HCO skal stille krav til kunder og samarbeidspartnere om etterlevelse av FNs bærekraftsmål
  • HCO skal ha fleksible ordninger som gjør det lettere å kombinere karriere og privatliv
  • HCO skal ha fokus på kompetanseutvikling, herunder gjennom eget akademi og gode opplæringsprogrammer
  • HCO skal være ISO-sertifisert

Bærekraft er bærebjelken i vår rådgivning. Vi tar stadig i bruk nye bærekraftige løsninger som igjen skal skape merverdi for kundene og samfunnet. For å bli enda flinkere i hverdagen, lære mer og utvikle oss videre har vi valgt å bli medlem i bærekraftsprosjektet Action Now.

LSK Action Now logo

Hvorfor er bærekraft viktig for din bedrift?

I dag stilles det strengere og strengere krav i lovgivningen om bærekraft og miljø innenfor alle felt, både i EU og i norsk rett med for eksempel Åpenhetsloven som kom i 2022. Regelutviklingen i EU/EØS har videre så stor hastighet at man er avhengige av å følge med. Det er derfor viktig å benytte seg av et advokatfirma som har kunnskapen du trenger for å oppfylle ikke bare lovens krav, men også leverandører og samarbeidspartnernes forventninger til firmaet.

Kontaktperson

Portrett av Line Naja Ronander

Line Naja Ronander

Kontakt
_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20