Få en advokat som har erfaring i saken din

Snakk med en advokat

Over 30 års erfaring

Din advokat på Romerike og Follo

Ekspertise innen næring-, privat og erstatningsrett

Totalleverandør av juridisk rådgivning

Våre rettsområder

Næring

Se rettsområder for næring

Privat

Se rettsområder for privat

Personskade

Se rettsområder for personskade

Våre advokater og ansatte

Våre bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål gir en felles retning for en bærekraftig utvikling. Vi har valgt å løfte frem tre bærekraftsmål som særlig relevante for vår drift: god helse og livskvalitet, likestilling mellom kjønnene og anstendig arbeid og økonomisk vekst.

FNs bærekraftmål 3 - God helse og livskvalitet
FNs bærekraftmål 5 - Likestilling mellom kjønnene
FNs bærekraftmål 8 - Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Bærekraft er bærebjelken i vår rådgivning. Vi tar stadig i bruk nye bærekraftige løsninger som igjen skal skape merverdi for kundene og samfunnet. For å bli enda flinkere i hverdagen, lære mer og utvikle oss videre har vi valgt å bli medlem i bærekraftsprosjekt Action Now.

LSK Action Now logo

Aktuelt

Ønsker du å gi forskudd på arv? En guide til arv og gaver

Arv og gaver er viktige aspekter av økonomisk planlegging og formuesforvaltning. Noen ganger kan imidlertid grensene mellom disse begrepene bli uklare. I denne artikkelen finner […]

Aksjeeierboken – aksjeselskapets «grunnbok»

Aksjer er et formuesgode som aksjonærene kan råde over. I hvilken grad aksjonærene kan disponere over aksjene, avhenger av blant annet aksjeloven, selskapets vedtekter og […]

form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20