Artikler: Forretningsjus

Ordinær generalforsamling – innkalling

Aksjeselskaper er pålagt å avholde ordinær generalforsamling årlig. Advokatfirmaet Halvorsen & Co vil i en artikkelserie gi en kortfattet innføring i sentrale forhold rundt avholdelse […]

Endringer i forbrukerkjøpsloven

Fra 1. januar 2024 ble det innført flere endringer i forbrukerkjøpsloven. Endringene skal styrke forbrukerens stilling. Artikkelen belyser de viktigste endringene for deg som forbruker. […]

Eiendomsgrenser, hekk og forholdet til naboen

Like sikkert som at våren kommer hvert år, er at naboer blir uenige om hekk. Les vår oppsummering her. Hekk kan være plassert inne i […]

Utvidelse av arbeidsgiveransvaret i konsern

Fra 1. januar 2024 ble det innført flere nye regler i arbeidsmiljøloven som innebærer et utvidet ansvar for arbeidsgivere som inngår i konsernforhold. De nye […]

Aksjeeierboken – aksjeselskapets «grunnbok»

Aksjer er et formuesgode som aksjonærene kan råde over. I hvilken grad aksjonærene kan disponere over aksjene, avhenger av blant annet aksjeloven, selskapets vedtekter og […]

Gårdeiers ansvar for takras og fortau

Vinteren byr på mye, blant annet snø, kulde og glatte fortau. Vinterværet innebærer også at gårdeiere pålegges plikter for å ivareta sikkerhet for omgivelsene. Denne […]

Er bedriften din forberedt på de nye lovendringene for lovpålagt arbeidsmiljøutvalg?

Fra 1. januar 2024 må flere bedrifter enn før opprette arbeidsmiljøutvalg (AMU) og velge verneombud. Ifølge dagens regelverk må bedrifter med flere enn 50 ansatte […]

Krav til kjønnsbalanse i norske styrer

Regjeringen foreslår at mellomstore og store selskaper skal ha minst 40 prosent kjønnsbalanse i styret. Reglene skal innføres gradvis og allerede fra neste år. Kravet […]

Nytt om evaluering av tilbud – Offentlige anskaffelser

Skrevet av senioradvokat Ellen Tangen Eilerås og advokat Nicolai Dybvad. Innledning Evaluering av innkomne tilbud i anskaffelsesprosessen handler om å vurdere og rangere tilbudene på […]

Nytt om aksjeincentivmodeller

Nytt om aksjeincentivmodeller

Flere av våre klienter ønsker at sine ansatte skal få tilbud om å kjøpe aksjer i bedriften de jobber. Dette kalles her for aksjeincentivmodell. Tanken […]

Er du klar for åpenhetsloven?

Er du klar for åpenhetsloven?

Oppmerksomheten rundt næringslivets ansvar for miljø og sosial bærekraft har skutt fart de siste årene. Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli 2022. Loven pålegger større […]

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20