Skatt og ligningsrett

Våre skatteadvokater forstår komplekse skattemessige forhold i dagens økonomi. Manglende forståelse og overholdelse av reglene kan få store konsekvenser.

Kontakt oss

Skatt

Skatt berører alle næringsdrivende og privatpersoner. Skatterett er et komplekst fagfelt, som stiller høye krav til juridisk spisskompetanse kombinert med økonomisk og kommersiell forståelse. Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS har anerkjente og erfarne rådgivere innen skatterett, både næringsbeskatning og beskatning for privatpersoner. Flere av våre advokater har i tillegg økonomiutdannelse.

Våre skatteadvokater forstår komplekse skattemessige forhold i dagens økonomi. Manglende forståelse og overholdelse av reglene kan få store konsekvenser. Vi gir praktiske råd slik at våre klienter kan oppnå gode kommersielle resultater.

Med vår tverrfaglige tilnærming mellom de ulike faggruppene i vårt advokatfirma øker effektiviteten, samtidig som vi reduserer kostnadene. Våre skatteadvokater samarbeider derfor tett med firmaets eiendoms- og transaksjonsgruppe. Dette for å sikre at de skattemessige forhold i transaksjoner håndteres optimalt. Våre advokater bistår også i tvister med skattemyndigheter og prosederer skattesaker i domstolene.

Våre skattespesialister er opptatt av å bygge langsiktige og gode klientrelasjoner.

Vi kan bistå med:

 • Bedriftsbeskatning
 • Bindende forhåndsuttalelser
 • Bokettersyn
 • Endringssaker
 • Generasjonsskifter
 • Incentivordninger
 • Internprising
 • Konserntransaksjoner
 • Ligningsforvaltning
 • Personbeskatning
 • Skatt ved transaksjoner, restrukturering, fusjon, fisjon, oppkjøp av foretak, virksomheter, earn-out modeller
 • Skatt knyttet til næringseiendom
 • Tvister med skattemyndighetene, inkludert klagesaker og rettssaker i skatte- og avgiftssaker

Trenger du hjelp med skatt og ligningsrett?

Portrett av Øyvind Kilstad

Øyvind Kilstad

Kontakt
_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20