Eurojuris

Advokatfirmaet Halvorsen & Co er medlem i Eurojuris, som tilbyr advokatbistand av høy kvalitet til næringslivet, organisasjoner, det offentlige og privatpersoner.

Kontakt oss
h

Våre klienter skal få god informasjon om hvordan vi fastsetter vårt salær

Eurojuris Norge AS er tilsluttet det internasjonale advokatfellesskapet Eurojuris International og ble etablert i 1991 som en sammenslutning av selvstendige advokatfirmaer spredt over det ganske land. I øyeblikket er vi representert i samtlige av landets fylker med unntak av Finnmark.

Eurojuris Norge AS eies i dag av 17 advokatvirksomheter, som gjennom selskapet samarbeider tett og integrert. Eurojuris Norge tilrettelegger faglig og kommersielt samarbeid mellom firmaene og advokatene.

De 255 advokatene i Eurojuris Norge tilbyr advokatbistand av høy kvalitet til næringslivet, organisasjoner, det offentlige og privatpersoner.

Advokatfirmaene i Eurojuris Norge har en sterk lokal forankring og er ledende firmaer innen sine regioner. God lokalkunnskap kombinert med høy juridisk kompetanse sikrer en effektiv gjennomføring av oppdragene til en riktig og konkurransedyktig pris.

Gjennom Eurojuris Norge AS har vi inngått samarbeidsavtaler med NHO og If Skadeforsikring AS, som sikrer god og prisriktig advokatbistand til medlemmer og forsikringstakere.

Ønsker du å komme i kontakt med et av våre norske samarbeidskontor eller ønsker du mer informasjon om Eurojuris Norge kan du lese her.

EUROJURIS er det ledende nettverket av uavhengige advokatfirmaer i Europa

Vårt mål er å forsyne selskaper, sammenslutninger, offentlige myndigheter og private klienter med direkte juridisk rådgivning og lokal representasjon verden over.

EUROJURIS er det ledende nettverket av uavhengige advokatfirmaer i Europa, med medlemmer lokalisert i 650 ulike byer/steder i om lag 50 land, ikke bare i Europa men verden over. Eurojuris International består av om lag 600 advokatfirmaer og 6 000 advokater.

Som klient i et EUROJURIS advokatfirma, vil du ha tilgang til dette verdensomspennende nettverk, hvor våre advokater kan være mellomleddet i den advokatbistand som ytes. I tillegg er alle Eurojuris firma definert ved interne kvalitetsstandarder hva angår salærer, kunnskap om fremmede språk, oppfølgning og konfidensialitet.

Ønsker du å vite mer om Eurojuris International kan du lese mer her.

form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20