Artikler: Aktuelt

Hvorfor skal vi markere kvinnedagen

Er det fortsatt behov for en kvinnedag i 2024? Ja, det mener vi at det er. Hos Halvorsen & Co As markerer vi kvinnedagen og […]

Er du rammet av ekstremværet «Hans»?

Ekstremværet «Hans» herjer, og har ført til kraftig regn i store deler av Sør-Norge. De store nedbørsmengdene har medført oversvømmelser og jordskred flere steder i […]

Lotte Lundby Kristiansen er ny managing partner i Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS

Vi har gleden å meddele at Lotte Lundby Kristiansen tiltrer som Managing Partner i Advokatfirmaet Halvorsen & Co. Vi er svært fornøyd med at Lotte […]

Pressemelding: Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS tar nye steg – vi utvider og styrker vår advokatvirksomhet i folloregionen.

Pressemelding: Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS tar nye steg – vi utvider og styrker vår advokatvirksomhet i folloregionen.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS og Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen DA slår seg sammen 1. november 2022. Fra den 1. november 2022 utvider og styrker Advokatfirmaet […]

Frokostmøte – virksomhetsoverdragelse

Frokostmøte – virksomhetsoverdragelse

Vi inviterer til frokostmøte om virksomhetsoverdragelse tirsdag 14. juni kl. 08:30 – 09:30. Det blir enkel frokostservering fra kl. 08:00. Omorganisering av en virksomhet vil […]

Lotte Lundby Kristiansen ny partner i Advokatfirmaet Halvorsen & Co

Vi har gleden å meddele at Lotte Lundby Kristiansen tiltrer som partner i Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS. Vi er svært fornøyd med at Lotte […]

Eurojuris informerer nr. 1 2021

Eurojuris informerer nr. 1 2021

 

Arbeidsgiver er konkurs. <br>Hva gjør jeg?

Arbeidsgiver er konkurs.
Hva gjør jeg?

Et selskap kan, hvis vilkårene i konkursloven er oppfylt, bli begjært konkurs, enten ved at selskapet selv melder oppbud eller at en kreditor begjærer selskapet […]

Hvordan gå frem ved permittering?

Hvordan gå frem ved permittering?

Koronasituasjonen har satt sitt preg på de fleste virksomheter i en eller annen form. Mange virksomheter har hatt behov for varige eller midlertidige nedskjæringer. Det […]

Hva skjer før og etter konkursåpning?

Hva skjer før og etter konkursåpning?

Konkurs kan for mange være ukjent og uhåndterlig. Nedenfor gjennomgås i korte trekk hvilke generelle prosesser som skjer i en konkursbehandling. Oppstillingen er nøytral i […]

Samboerkontrakt

Samboerkontrakt

Vår erfaring er at flertallet av unge samboere ikke har inngått samboerkontrakt. De fleste er også uvitende om hva de økonomiske konsekvensene av et eventuelt […]

Fremtidsfullmakt – hva er det og hvorfor burde du opprette det?

Fremtidsfullmakt – hva er det og hvorfor burde du opprette det?

Vi opplever at en god del personer ikke er klar over hvilke muligheter en fremtidsfullmakt kan gi deg før det er for sent. Vi ser […]

Webinar i arverett

Webinar i arverett

Advokatene Brede Gundersen og Henrik Skrimstad vil orientere om, og gi praktiske eksempler knyttet til de viktigste reglene for samboere og ektefeller ved arv, skifte og andre arverettslige forhold. […]

Webinar om personskade og erstatning

Webinar om personskade og erstatning

Kurset gir en innføring i vilkårene for erstatning ved personskade, med fokus på trafikkskader og yrkesskader. Følgende temaer blir gjennomgått – Vilkårene for erstatning– Oversikt […]

Webinar om styreansvar

Webinar om styreansvar

På kurset får du en kort introduksjon til profesjonsansvaret og styreansvaret. Vi foretar en generell gjennomgang av erstatningsvilkårene som må være oppfylt for at et […]

Kontantstøtteordningen for bedrifter – hva innebærer den og hvordan brukes den?

Kontantstøtteordningen for bedrifter – hva innebærer den og hvordan brukes den?

De fleste bedrifter i Norge har i ulik grad opplevd et omsetningsfall grunnet koronapandemien. Regjeringen har derfor innført en kontantstøtteordning for alle skattepliktige registrerte foretak […]

Korona og yrkesskadeforsikring – utvidede rettigheter for erstatning ved yrkessykdom

Korona og yrkesskadeforsikring – utvidede rettigheter for erstatning ved yrkessykdom

Dersom du på arbeidsplassen blir utsatt for en ulykke eller påføres en sykdom, kan du ha krav på erstatning fra det forsikringsselskap hvor arbeidsgiver har […]

Korona-krisen: Rådgivning til bedrifter

Korona-krisen: Rådgivning til bedrifter

Koronakrisen byr på helt nye og ukjente utfordringer for alle typer virksomheter og næringsaktører. Alle er rammet, og noen bransjer selvsagt verre enn andre. Advokatfirmaet […]

Koronavirusets innvirkning på avholdelse av generalforsamlinger og styremøter i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, og utdeling av utbytte

Koronavirusets innvirkning på avholdelse av generalforsamlinger og styremøter i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, og utdeling av utbytte

Etter aksjeloven (asl.) §§ 5-8 og 6-19 og tilsvarende i allmennaksjeloven (asal.) §§ 5-9 og 6-19 skal styremøter og generalforsamlinger i utgangspunktet avholdes som fysiske […]

Arbeidsrettslige tips knyttet til koronaviruset

Arbeidsrettslige tips knyttet til koronaviruset

Koronaviruset påvirker norsk økonomi og næringsliv i stor grad. Flere arbeidsgivere har fått sine oppdragsmengder kraftig redusert. Arbeidslivet generelt og forholdene internt på arbeidsplassen er […]

Råd til næringsdrivende – koronatid

Råd til næringsdrivende – koronatid

Koronapandemien og dens påvirkning på norsk økonomi og næringsliv kan ha store konsekvenser for virksomhetene. I ytterste konsekvens kan det føre til flere konkursbegjæringer dersom virksomheten har likviditetsproblemer, som følge av inntektsbortfall.

Yrkesskadedekning ved hjemmekontor

Yrkesskadedekning ved hjemmekontor

Under denne perioden med virusutbrudd forsøker arbeidsgiver å verne om sine ansatte, i tråd med anbefaling fra offentlige helsemyndigheter. Så langt det lar seg gjøre, […]

Gruppesøksmål – likhetsvilkåret og individuelle forhold

Gruppesøksmål – likhetsvilkåret og individuelle forhold

Av:Advokat/Partner Benjamin Nordhaug, Advokatfirmaet Halvorsen & Co ASAdvokatfullmektig Kristiane Fasseland Fahret, Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS Nordhaug og Fahret er begge tilknyttet Advokatfirmaet Halvorsen & […]

Eurojuris informerer nr. 1 2020 – Konflikthåndtering

Eurojuris informerer nr. 1 2020 – Konflikthåndtering

Konflikthåndtering er ofte en del av advokatenes hverdag. Det gjelder å velge riktig verktøy i den enkelte sak – bør man forhandle, megle eller gå […]

Rådgivning for bedrifter i forbindelse med koronapandemien

Rådgivning for bedrifter i forbindelse med koronapandemien

Førstegangskonsultasjon via rådføringskanalen er gratis, men oppfølging utover dette avtales særskilt. Koronapandemien rammer næringslivet hardt og mange bedrifter er i en ekstraordinær situasjon. Advokatfirmaet Halvorsen […]

Ny arvelov

Ny arvelov

Da er det endelig bestemt. 1 januar 2021 gravlegges arveloven av 1972, og ny lov om arv og dødsboskifte trer i kraft. Den nye loven […]

Vi søker advokat/advokatfullmektig til vår personskadeavdeling

Vi søker advokat/advokatfullmektig til vår personskadeavdeling

Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS har et av landets ledende fagmiljø innen personskadeerstatning. Vi har gjennom mer enn 30 år bistått skadelidte fra hele landet […]

Forslag til ny inkassolov – Hva kan den nye loven bety for inkassoselskapenes fremtid?

Forslag til ny inkassolov – Hva kan den nye loven bety for inkassoselskapenes fremtid?

En arbeidsgruppe bestående av representanter fra blant annet Forbrukerrådet, Finans Norge, Virke Inkasso og Finanstilsynet ble nedsatt av Justis- og beredskapsdepartementet høsten 2018 for å se på nærmere angitte problemstillinger om inkassoloven.

Åpent seminar i arverett 6. og 13. februar 18.00-20.00

Åpent seminar i arverett 6. og 13. februar 18.00-20.00

Advokatene Brede Gundersen og Henrik Skrimstad vil orientere om, og gi praktiske eksempler knyttet til de viktigste reglene for samboere og ektefeller ved arv, skifte og andre arverettslige forhold.

Frokostmøte om offentlige anskaffelser 30.01.2020

Frokostmøte om offentlige anskaffelser 30.01.2020

Slik utarbeider du et godt tilbud. Hvordan du gjør det får du vite mer om når Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS inviterer til frokostseminar om offentlige anskaffelser.

Kurs i erstatningsrett for advokater 04.02.2020

Kurs i erstatningsrett for advokater 04.02.2020

Utvalgte problemstillinger i saker om voldsoffererstatning –
Juridisk og medisinsk årsakssammenheng ved PTSD

Ny ansatt – Karoline Martinsen Toverud

Ny ansatt – Karoline Martinsen Toverud

Advokatfirmaet Halvorsen & Co kan med glede meddele om at vi har ansatt Karoline Martinsen Toverud som advokatfullmektig. Toverud har lang og bred erfaring fra […]

Kommunereform og konsekvenser for tinglysning

Kommunereform og konsekvenser for tinglysning

Fra og med nyttår trer kommune- og regionsreformen i kraft. Dette har praktisk betydning for tinglysning på fast eiendom. Tinglysning av dokumenter vedrørende fast eiendom […]

Offentlige anskaffelser – hva kan Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS gjøre for deg?

Offentlige anskaffelser – hva kan Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS gjøre for deg?

Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 520 milliarder årlig og markedet er stadig voksende. Konsekvensene av å trå […]

Eurojuris Informerer nr. 3 2019: Kontraktsrett

Eurojuris Informerer nr. 3 2019: Kontraktsrett

Eurojuris informerer foreligger i ny utgave. I denne utgaven er hovedtemaet kontraktsrett og leseren vil finne et godt utvalg av ulike relevante emner innenfor dette rettsområdet. Våre to egne dyktige advokatfullmektiger Bjørnar Solberg Brandtzæg og Ahmad Usman Butt har skrevet en artikkel om «Fullmakt og formidlingsavtaler» som vi anbefaler å lese.

Kurs om personskade – trafikkulykke og yrkesskade – onsdag 06.11.2019 kl. 0800 – 1000.

Kurs om personskade – trafikkulykke og yrkesskade – onsdag 06.11.2019 kl. 0800 – 1000.

Har du, eller noen du kjenner vært utsatt for personskade etter trafikkulykke eller yrkesskade? Advokatfirmaet Halvorsen & Co inviterer til kurs om personskade og erstatning. […]

Hva kan Gjeldsregisteret bety for deg?

Hva kan Gjeldsregisteret bety for deg?

Nordmenn har totalt over 110 milliarder kroner i forbrukslån, hvor ca halvparten er kredittkortgjeld. Den 1. juli 2019 utløp finansforetakenes frist til å påbegynne rapporteringen av gjeldsopplysninger til Gjeldsregisteret.

Eurojuris informerer – Arv og skifte

Eurojuris informerer – Arv og skifte

Arv og skifte er et veldig populært tema. Gjennom 2018 og 2019 har våre advokater holdt kurs for over 1000 personer innen dette temaet.

Gjenopptak av erstatningssak. Ny dom fra Høyesterett HR-2019-1153-A

Gjenopptak av erstatningssak. Ny dom fra Høyesterett HR-2019-1153-A

Det klare utgangspunktet i norsk rett er at avtaler skal holdes. Dette gjelder også for avtaler om endelig erstatningsoppgjør som den skadelidte inngår med ansvarlig […]

Ny partner i Halvorsen & Co

Ny partner i Halvorsen & Co

Det er med stor glede vi ønsker Benjamin Nordhaug velkommen som partner i Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS.

CRPS – Erstatning etter komplekst regionalt smertesyndrom

CRPS – Erstatning etter komplekst regionalt smertesyndrom

I vår hverdag som personskadeadvokater møter vi klienter som har utviklet mange forskjellige typer lidelser og skader. En av de mest plagede klientgruppene er nok […]

Psykiske lidelser som følge av mobbing på arbeidsplassen

Psykiske lidelser som følge av mobbing på arbeidsplassen

Det er fastslått av lovgiver at «psykiske påkjenninger eller belastninger som har utviklet seg over tid» ikke dekkes som en yrkesskade. Hva da med mer akutte psykiske påkjenninger eller belastninger? Kan disse bli dekket som en yrkesskade?

Advokatfirmaet Halvorsen & Co As er ISO – sertifisert

Advokatfirmaet Halvorsen & Co As er ISO – sertifisert

Fra mai 2019 er Advokatfirmaet Halvorsen & Co ISO – sertifisert etter standarden NS-EN ISO 9001:2015.

Er du vår nye kollega?

Er du vår nye kollega?

Bli med i gjengen! Vi opplever markant vekst innen områdene fast eiendom, entreprise og konkurs.

Regjeringen foreslår lovfesting av omgåelsesregelen i skatteretten

Regjeringen foreslår lovfesting av omgåelsesregelen i skatteretten

Den ulovfestede omgåelsesnormen, også kalt ulovfestet gjennomskjæring, er en ulovfestet rettsregel i norsk skatterett som benyttes for å hindre omgåelse av skattereglene. Regelens funksjon er […]

Oppreisningserstatning ved brudd på vikeplikten

Oppreisningserstatning ved brudd på vikeplikten

Forsikringsselskapets erstatningsplikt i bilansvarssaker etter trafikkulykker er basert på et objektivt ansvar, slik at det ofte ikke blir rettet oppmerksomhet mot skadevolders opptreden og uaktsomhet […]

Yrkesskade, Tariffavtaler og Personskadeerstatning

Yrkesskade, Tariffavtaler og Personskadeerstatning

Hva er en tariffavtale
Tariffavtaler er et omfattende regelverk som inngås mellom arbeidsgiver – og arbeidstagerorganisasjoner. Staten og Oslo kommune er eget tariffområde, mens KS-avtalen dekker landets øvrige kommuner.

Frokostseminar om yrkesskade og erstatning tirsdag 9. april 2019

Frokostseminar om yrkesskade og erstatning tirsdag 9. april 2019

Etter en yrkesskade er det mange som møter ulike utfordringer som tidligere ikke har vært en del av deres hverdag. Mange kan ha spørsmål om rettigheter overfor forsikringsselskap, NAV mv.

Advokatutgifter i voldsoffersaker

Advokatutgifter i voldsoffersaker

Dersom du har vært utsatt for vold kan det være godt å vite at det finnes en rekke offentlige muligheter for at du skal få […]

Erstatning for psykisk skade – HR-2018-2080-A

Erstatning for psykisk skade – HR-2018-2080-A

Utgangspunktet i norsk rett er at erstatning for psykisk skade har samme erstatningsrettslige vern som annen personskade. Grensene for denne skadetypen er nå utvidet ved at Høyesterett har foretatt «en viss justering» av rettstilstanden, og vil for eksempel kunne få betydning ved en alvorlig trafikkulykke.

Yrkessjåfører og psykiske skader

Yrkessjåfører og psykiske skader

For en tid tilbake kom det frem i media at en del yrkessjåfører var påført psykiske skader som følge av dødsulykker, med et fokus på ulykker hvor en fører av en personbil med vilje kolliderer med vogntog.

Seminar i personskade og erstatning – torsdag 07.03.2019

Seminar i personskade og erstatning – torsdag 07.03.2019

Har du vært utsatt for en trafikkulykke eller en yrkesskade og blitt påført en skade? Du kan ha krav på erstatning.

Verge ved skade eller sykdom

Verge ved skade eller sykdom

Vergemål kan være aktuelt for personer med hodeskader, psykisk utviklingshemming, sinnslidelse som for eksempel demens eller annen sykdom som påvirker den enkeltes evne til å ivareta sine interesser. I denne artikkelen vil vi gi praktisk informasjon om vergeordningen for personer som trenger hjelp til å ivareta sine økonomiske eller personlige interesser. Artikkelen avgrenser mot vergemål som gjelder fratakelse av rettslig handleevne.

Åpent seminar i arverett onsdag 6. februar, onsdag 27 februar, onsdag 20. mars og onsdag 27. mars kl. 18.00-20.00

Åpent seminar i arverett onsdag 6. februar, onsdag 27 februar, onsdag 20. mars og onsdag 27. mars kl. 18.00-20.00

Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS ønsker på det tiende året å invitere alle interesserte til et åpent seminar i arverett.

Juridisk ABC podcast – personskadeerstatning

Juridisk ABC podcast – personskadeerstatning

Lyst til å bli litt bedre kjent med rettsområdet personskade og erstatning? Partner Thomas Chr. Wangen har spilt inn podcast om personskade og erstatning for […]

Juridisk ABC podcast – personskadeerstatning

Juridisk ABC podcast – personskadeerstatning

Lyst til å bli litt bedre kjent med rettsområdet personskade og erstatning? Partner Thomas Chr. Wangen har spilt inn podcast om personskade og erstatning for […]

Yrkesskadebegrepets gråsoner

Yrkesskadebegrepets gråsoner

Det har skjedd mye i arbeidslivet siden lovgiver formulerte yrkesskadebegrepet i folketrygdloven i 1997. Hva som kreves av en arbeidstaker med tanke på tilgjengelighet, effektivitet […]

Eurojuris Informerer nr. 4 2018: Eiendomsjuss

Eurojuris Informerer nr. 4 2018: Eiendomsjuss

Det foreligger en ny utgave av Eurojuris informerer. Denne utgaven inneholder relevante artikler om eiendomsrett. Ved utgivelsene av Eurojuris Informerer ønsker Eurojuris og vi å […]

Ny arvelov, kommer den snart?

Ny arvelov, kommer den snart?

Vi skriver ett nytt år og jeg får stadig spørsmål om hva som skjer med ny arvelov. Hva er endringene? Når kommer loven? Her får […]

Tre nye ansettelser i Advokatfirmaet Halvorsen & Co

Tre nye ansettelser i Advokatfirmaet Halvorsen & Co

Advokatfirmaet Halvorsen & Co har fått tre nye advokater og fullmektiger fra august 2018. Det er med stor glede vi ønsker Børge Ongstad, Henrik Skrimstad […]

Lovforslag om ny arvelov

Lovforslag om ny arvelov

Regjeringen vedtok i statsråd på fredag lovforslag om ny arvelov. Den skal nå til komitebehandling på Stortinget. De store linjene fra dagens arvelov foreslås videreført, […]

Eurojuris Informerer nr. 2 2018: Erstatning ved personskade og sykdom

Eurojuris Informerer nr. 2 2018: Erstatning ved personskade og sykdom

Eurojuris har gitt ut en ny utgave av Eurojuris informerer. Ved utgivelsene av Eurojuris Informerer ønsker Eurojuris og vi å gi våre kunder og forbindelser […]

Flypassasjerers rettigheter

Flypassasjerers rettigheter

Vet du hvilke rettigheter du har dersom flyet ditt blir forsinket eller kansellert? Gir flyselskapet det riktige opplysninger? Og ikke minst, kan det lønne seg […]

Vi søker advokat/advokatfullmektig

Vi søker advokat/advokatfullmektig

Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS søker advokat/advokatfullmektig til vår forretningsjuridiske faggruppe for snarlig tiltredelse. Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS arbeider med et bredt spekter av […]

Gransking etter aksjeloven

Gransking etter aksjeloven

Omfanget av private granskinger har vært sterkt økende de siste årene. En form for privat gransking er den man finner regulert i aksjeloven. Aksjerettslige granskinger […]

Åpent seminar i arverett onsdag på Jessheim den 25. april 2018 kl. 18.00-20.00

Åpent seminar i arverett onsdag på Jessheim den 25. april 2018 kl. 18.00-20.00

Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS ønsker å invitere alle interesserte til et åpent seminar i arverett på Jessheim. Våre advokater vil blant annet redegjøre for: […]

Eurojuris informerer – utgave nr. 1 – 2018

Eurojuris informerer – utgave nr. 1 – 2018

Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 17 selvstendige advokatfirmaer spredt over hele landet. Ved utgivelsene av Eurojuris Informerer ønsker vi å gi våre kunder […]

Frokostmøte om trygderettigheter 26. april 2018 fra kl. 0830 – 1000

Frokostmøte om trygderettigheter 26. april 2018 fra kl. 0830 – 1000

En gjennomgang av sentrale trygdeytelser fra Nav ved skade/sykdom. 26. april 2018 (torsdag) fra kl. 0830 – 1000. Ved langvarig sykdom eller skade vil personer […]

Ønsker du å bli en del av vårt lag?

Ønsker du å bli en del av vårt lag?

Vi er på utkikk etter en erfaren advokat som kan bidra til vårt firmas videre utvikling. Våre satsingsområder er forretningsjus, fast eiendom, familie og arv, […]

To nye ansikter – vi blir flere

To nye ansikter – vi blir flere

Vi har gleden av å meddele at Karin Maria Svanå og Kristiane Fasseland Fahret er ansatt som advokatfullmektiger i Halvorsen & Co. Begge er nyutdannede […]

Kan etterlatte kreve oppreisning for avdødes pasientskade?

Kan etterlatte kreve oppreisning for avdødes pasientskade?

Fra tid til annen forekommer det at en skadelidt som er påført en pasientskade dør før saken er endelig oppgjort, enten som følge av pasientskaden […]

Frostating lagmannsrett trosser EFTA-domstolen

Frostating lagmannsrett trosser EFTA-domstolen

I tidligere blogginnlegg har jeg redegjort for uttalelsen fra EFTA-domstolen som rystet anbudsretten i sine grunnvoller. Nå har saken fått sin dom i Frostating lagmannsrett. […]

Barns erstatningsrettslige vern styrkes

Barns erstatningsrettslige vern styrkes

Regjeringen har fra den 1. mars 2018 vedtatt å innføre nye regler om erstatning til barn etter trafikkulykker, pasientskade, yrkesskade og andre ulykkeshendelser. De nye […]

Nye senioradvokater

Nye senioradvokater

Advokatfirmaet Halvorsen & Co er stolte over å forfremme advokatene Maja Simonsen og Ellen Tangen Eilerås til senioradvokater.

Frokostmøte om ny barneerstatning

Frokostmøte om ny barneerstatning

Vil de nye reglene sikre barn full erstatning? Regjeringen vedtok i statsråd i uke 7 at de nye reglene om erstatning til barn etter ulykker […]

Aksjonæravtaler

Aksjonæravtaler

Å eie et aksjeselskap sammen med andre er ikke alltid enkelt. Aksjeselskaper operer under en formell ramme og drives i det daglige ofte uten aksjonærenes […]

Ny barneerstatning trer i kraft fra 01.03.2018

Ny barneerstatning trer i kraft fra 01.03.2018

Barn som blir skadet i trafikken, på sykehus el. har gjennomgående fått for lav erstatning. Dette skyldes den standardiserte regelen om barneerstatning. Etter 26 års […]

Har du lyst til bli trainee hos oss?

Har du lyst til bli trainee hos oss?

Har du lyst til å arbeide som trainee i Advokatfirmaet Halvorsen & Co as. Våren og høsten 2018 tilbyr vi traineeopphold for studenter. Oppholdet har […]

Åpent seminar i arverett tirsdag 13., onsdag 21. og 28. Februar 2018 kl. 18.00-20.00

Åpent seminar i arverett tirsdag 13., onsdag 21. og 28. Februar 2018 kl. 18.00-20.00

Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS ønsker å invitere alle interesserte til et åpent seminar i arverett. Opprettelse av testament Regler om uskiftet bo Praktisk gjennomføring […]

Oppreisning ved pasientskade

Oppreisning ved pasientskade

Ofte opplever jeg at den skadelidte lurer på om det er mulig å få erstatning for den voldte tort og svie, smertene og redselen vedkommende […]

Testamentet ditt kan få uante konsekvenser

Testamentet ditt kan få uante konsekvenser

Nylig falt det en meget overaskende dom i Agder Lagmannsrett, som bør være et varsku for alle som skriver testamenter og felles testamenter. Frem til […]

Advokatfirmaet Halvorsen med kurs i personskadeerstatning

Advokatfirmaet Halvorsen med kurs i personskadeerstatning

Advokatfirmaet Halvorsen & Co innleder 2018 med et kurs i personskadeerstatning i samarbeid med Advokatforeningen Romerike og Personskadeforbundet LTN. Dette finner sted torsdag 11. januar […]

Vi trenger flere kolleger – er det deg?

Vi trenger flere kolleger – er det deg?

Advokatfirmaet Halvorsen & Co opplever økt sakstilgang og trenger flere hoder. Vi søker derfor etter advokat eller advokatfullmektig til vår gruppe innen forretningsjus med fokus […]

EØS-rettens inntog på bilansvarslovens område

EØS-rettens inntog på bilansvarslovens område

Personskadeerstatningsretten er kjent for å være et dynamisk rettsområde. Ikke minst gjelder dette saker som involverer bilansvar. Personskadesaker etter trafikkulykker berøres av regelverket i bilansvarsloven, […]

Eurojuris informerer – utgave nr. 4 – 2017

Eurojuris informerer – utgave nr. 4 – 2017

Det foreligger ny utgave av Eurojuris informerer. Ved utgivelsene av Eurojuris Informerer ønsker Eurojuris og vi å gi våre kunder og forbindelser innsikt i relevante […]

Skadet på jobb – hvilke plikter har arbeidsgiver?

Skadet på jobb – hvilke plikter har arbeidsgiver?

Har du kjennskap til hvilke plikter arbeidsgiver har hvis en ulykke skjer på arbeidsplassen? Har arbeidsgiver rutinene på plass hvis en ansatt blir skadet på […]

Skadet ankel etter overtråkk – spørsmål om årsakssammenheng – vant frem med 800 000 i erstatning

Skadet ankel etter overtråkk – spørsmål om årsakssammenheng – vant frem med 800 000 i erstatning

I en av mine saker hadde en ung jente blitt utsatt for en arbeidsulykke ved å vrikke ankelen på en isete trapp og blitt påført […]

Årsakssammenheng ved nakkeskade

Årsakssammenheng ved nakkeskade

Har du blitt påført en nakkeskade etter en trafikkulykke og fått avslag på erstatning fra forsikringsselskapet? Vanskeligheten rundt slike typer skader er at det er […]

Advokatutgifter i pasientskadesaker

Advokatutgifter i pasientskadesaker

Pasientskadeerstatningssakene skiller seg på mange måter fra andre personskadesaker, slik som personskade etter trafikkulykke, yrkesskade og ansvar som følge av uaktsomhet eller objektivt ansvar. Erstatning […]

Personskade etter sykkelulykke – hvem dekker tapet?

Personskade etter sykkelulykke – hvem dekker tapet?

Sykkelen er et populært og effektivt fremkomstmiddel, og mange foretrekker å ta sykkelen til jobb og la bilen stå. Med sykler på både veier og […]

Utvikling i anbudsretten

Utvikling i anbudsretten

Artikkel om ulovlig anbudssamarbeid – dom i Taxi-saken Advokat Ellen Tangen Eilerås har skrevet artikkel om dom avsagt av Høyesterett i sommer i den såkalte […]

Eurojuris informerer – utgave nr. 3 – 2017

Eurojuris informerer – utgave nr. 3 – 2017

Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 16 selvstendige advokatfirmaer spredt over hele landet. Ved utgivelsene av Eurojuris Informerer ønsker vi å gi våre kunder […]

Frokostmøte – Personvern – torsdag den 23.11.2017

Frokostmøte – Personvern – torsdag den 23.11.2017

Den nye personvernforordningen (GDPR) trer i kraft 25. mai 2018. Vi har hørt mye om personvern og GDPR i det siste, men hva er egentlig […]

NAVs adgang til å omgjøre egne vedtak

NAVs adgang til å omgjøre egne vedtak

I november 2016 prosederte jeg på vegne av en klient en sak for Agder lagmannsrett med referanse LA-2015-91783 som gjaldt det prinsipielt viktige spørsmålet om […]

Pasientskadesaken fra A til Å

Pasientskadesaken fra A til Å

Dersom du blir utsatt for en personskade som en følge av at du mottar helsebehandling, kan du ha krav på erstatning dersom grunnvilkårene er oppfylt […]

Skjevdeling – skifteoppgjør

Skjevdeling – skifteoppgjør

Når ektefeller skal dele verdiene de sammen sitter på ved endt ekteskap, er hovedregelen at verdiene skal deles på to. Etter fratrekk for gjeld skal […]

Invitasjon til frokostmøte  tema – yrkesskade & erstatning – 29. november 2017

Invitasjon til frokostmøte tema – yrkesskade & erstatning – 29. november 2017

Etter en yrkesskade er det mange som møter ulike utfordringer som tidligere ikke har vært en del av deres hverdag.
Mange kan ha spørsmål om rettigheter overfor NAV, helsepersonell, arbeidsgiver og ikke minst yrkesskadeforsikring/-erstatning.

Seminar i personskadeerstatning med gratis konsultasjoner 1. og 2. nov.

Har du vært utsatt for en ulykke, og blitt påført en skade? Du kan ha krav på erstatning.
Advokatfirmaet Halvorsen & Co holder kurs i Personskadeerstatning.

Ung mann med ryggmargsskade – kr. 10 mill. (forlik etter varsel søksmål)

Ung mann med ryggmargsskade – kr. 10 mill. (forlik etter varsel søksmål)

Trafikkskade etter utforkjøring Ung mann ble skadet i trafikkulykke etter utforkjøring. Skadelidte ble påført alvorlig skade i form av ryggbrudd med påfølgende tversnittlammelse. Han ble […]

Åpen rettshjelpsdag – lørdag 21. oktober 2017

Åpen rettshjelpsdag – lørdag 21. oktober 2017

Advokatfirmaet Halvorsen & Co inviterer til åpen rettshjelpsdag lørdag den 21.10.2017. Vi tilbyr denne dagen alle som kommer gratis konsultasjoner med våre advokater. I tillegg […]

Styreansvaret i aksjeselskaper

Styreansvaret i aksjeselskaper

– Hvordan minimere risikoen for personlig ansvar hvis selskapet du sitter i styret i sliter økonomisk? Utgangspunktet er at ingen er personlig ansvarlig for aksjeselskapets […]

Bør du stille krav om sikkerhet når du gir kreditt?

Bør du stille krav om sikkerhet når du gir kreditt?

Selger du en vare eller tjeneste på kreditt, kan det være hensiktsmessig å stille krav om sikkerhet i forkant av kredittgivningen. Formålet er hovedsakelig å […]

Testament

Testament

Hvordan verdiene man etterlater seg skal fordeles etter man selv er gått bort er et viktig spørsmål for mange. Arveloven oppstiller hvordan dette gjøres dersom […]

Åpent seminar i arverett torsdag 12. oktober 2017 kl. 1700-1900

Åpent seminar i arverett torsdag 12. oktober 2017 kl. 1700-1900

Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS ønsker å invitere alle interesserte til et åpent seminar i arverett. Advokatene er tilgjengelige for spørsmål etter seminaret. Fri entré og enkel bevertning.

Når er man dekket under yrkesskadeforsikringen? – I arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden

Når er man dekket under yrkesskadeforsikringen? – I arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden

Dersom man foretar et privat ærend i arbeidstiden, er man dekket av yrkesskadeforsikringen dersom man blir skadet da? Hva med skader til og fra arbeidsplassen? […]

Invitasjon til frokostmøte

Invitasjon til frokostmøte

«ARBEIDSMILJØLOVENS KRAV TIL INTERNE VARSLINGSRUTINER» Fra og med 1. juli 2017 plikter virksomheter som jevnlig sysselsetter minst fem arbeidstakere å utarbeide rutiner for intern varsling. […]

Velkommen til Advokatbloggen Romerike!

Velkommen til Advokatbloggen Romerike!

Vi ønsker deg velkommen til vår egen advokatblogg. Advokatene våre ønsker å formidle sin juridisk kunnskap og erfaring i en litt utradisjonell form. Her kommer […]

Aksjesparekonto – hva innebærer dette?

Aksjesparekonto – hva innebærer dette?

Fra og med 1. september kan privatpersoner som er skattepliktige til Norge spare i aksjer og aksjefond i selskap innenfor EØS på en ny og […]

Trafikkskade – personskadesaken fra A til Å

Trafikkskade – personskadesaken fra A til Å

Dersom du blir utsatt for en personskade i trafikken kan du ha krav på erstatning etter bilansvarsloven. Eksempler på skader etter en trafikkulykke er nakkesleng, […]

Nytt nummer av Eurojuris Informerer

Nytt nummer av Eurojuris Informerer

Eurojuris Norge er ute med nytt nummer av Eurojuris Informerer. Denne gangen er temaet selskaps- og skatterett. Her får du vite mer om de siste endringene i aksjelovgivningen […]

Yrkesskadesaken fra A til Å- et tosporet system

Yrkesskadesaken fra A til Å- et tosporet system

Dersom du har fått en skade eller pådratt deg en sykdom i forbindelse med utøvelse av ditt yrke eller erverv, betegnes dette som en yrkesskade […]

Advokatutgifter etter en trafikkulykke – dekkes dette?

Advokatutgifter etter en trafikkulykke – dekkes dette?

En skadelidt etter en trafikkulykke med MC ringte meg forleden dag. Han ønsket advokatbistand i forbindelse med saken. Ettersom han hadde redusert inntekt i form av arbeidsavklaringspenger fra Nav hadde han en anstrengt økonomi. Det var derfor svært viktig for han å avklare hvilken risiko han løp for å pådra seg advokatutgifter.

Reiseforsikring – hva kan man kreve erstatning for?

Reiseforsikring – hva kan man kreve erstatning for?

Sommerferien er over for denne gang. Folk har vært på reisefot til fjern og nær. De aller fleste kommer tilbake med gode sommerminner, mens andre […]

Velkommen til Personskadebloggen!

Velkommen til Personskadebloggen!

Vi ønsker deg velkommen til vår egen personskadeblogg. Her kommer vi til å skrive innlegg om personskade etter trafikkulykker, yrkesskader, pasientskade og andre forhold som […]

Styreansvaret i aksjeselskaper – hvordan unngå risikoen for personlig ansvar hvis selskapet sliter økonomisk

Styreansvaret i aksjeselskaper – hvordan unngå risikoen for personlig ansvar hvis selskapet sliter økonomisk

Utgangspunktet i et aksjeselskap er at ingen er personlig ansvarlig for selskapets forpliktelser/gjeld. Når man sitter i styret i et aksjeselskap, vil man derfor ikke […]

Eurojuris til Romerike

Eurojuris til Romerike

Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS styrker sin satsing for å bli Romerikes ledende advokatfirma. Det er derfor med stor glede vi kan meddele om at vi har blitt tatt opp som medlem i Eurojuris Norge.

Voldgiftsdommer – Øyvind Kilstad

Voldgiftsdommer – Øyvind Kilstad

Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS styrker sin prosedyre- og tvisteløsningsavdeling. Advokat/partner Øyvind Kilstad har fullført Voldgiftsdommerutdanningen våren 2017. Dette innebærer at Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS i tillegg til ordinær tvisteløsningskompetanse i alle instanser nå også tilbyr voldgiftsdommerkompetanse.

Invitasjon til frokostmøte

Invitasjon til frokostmøte

TVANGSFULLBYRDELSE – Hva gjør du når din avtalepart ikke betaler? Norsk økonomi går igjennom en krevende periode. Gjeldsgraden til husholdningene øker og namsmyndighetene opplever en […]

Advokatfirmaet Halvorsen & Co ønsker å invitere til seminar om personskadeerstatning etter trafikk-, yrkes- og pasientskader

Advokatfirmaet Halvorsen & Co ønsker å invitere til seminar om personskadeerstatning etter trafikk-, yrkes- og pasientskader

Etter en personskade er det mange som møter ulike utfordringer som tidligere ikke har vært en del av deres hverdag. Mange kan ha spørsmål om rettigheter overfor NAV, helsepersonell, arbeidsgiver og ikke minst forsikringsselskap, NPE og andre.

Nye senioradvokater

Nye senioradvokater

Vi har gleden av å meddele at Brede Gundersen og Benjamin Nordhaug fra 1. januar 2017 er forfremmet til senioradvokater. Martin Seglen Baadshaug er ferdig med fullmektigtiden og er ansatt som advokat fra 1. januar 2017.

Kurs i personskadeerstatning – onsdag 29.03.2017

Kurs i personskadeerstatning – onsdag 29.03.2017

Advokatfirmaet Halvorsen & Co ønsker å invitere til seminar om personskadeerstatning etter trafikk-, yrkes- og pasientskader.

Åpent seminar i arverett

Åpent seminar i arverett

Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS ønsker å invitere alle interesserte til et åpent seminar i arverett. Adv. Brede Gundersen og advokatkolleger vil orientere om og gi praktiske eksempler knyttet til de viktigste reglene for samboere og ektefeller ved arv, skifte og andre arverettslige forhold.

Tidspunktet for utbyggers garantistillelse

Tidspunktet for utbyggers garantistillelse

Den 16. desember 2016 ble det vedtatt endrede regler om utbyggergarantier i bustadoppføringsloven. Endringene trådte i kraft fra og med 1. januar 2017. Utgangspunktet er […]

Manglende tinglysning = høyst reell risiko for kjøper

Manglende tinglysning = høyst reell risiko for kjøper

Høyesterett avsa den 5. januar 2017 (HR-2017-33-A) dom i sak mellom Forusstranda Næringspark AS og Sønnichsen AS, dets konkursbo.

Foredrag: «Hvitsnippkriminalitet som en bekvemmelig løsning i en vanskelig situasjon»

Foredrag: «Hvitsnippkriminalitet som en bekvemmelig løsning i en vanskelig situasjon»

Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS inviterer til foredrag med det dagsaktuelle temaet «Hvitsnippkriminalitet som en bekvemmelig løsning i en vanskelig situasjon».

Frokostmøte offentlige anskaffelser – nytt regelverk

Frokostmøte offentlige anskaffelser – nytt regelverk

Nytt regelverk innen offentlige anskaffelser trer i kraft 1. januar 2017. Terskelverdiene heves, og nye konkurranseformer introduseres. Elektronisk innlevering skal innføres og miljøhensyn skal tas. […]

Ny hjemmeside

Ny hjemmeside

Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS har i samarbeid med iStudio og fotograf Ronny Østnes laget ny hjemmeside. På denne siden vil man kunne finne opplysninger […]

Full seier mot Staten

Full seier mot Staten

Advokat Maja A. Simonsen vant på vegne av klient frem i søksmål mot NAV ved Staten og ble tilkjent fulle sakskostnader. Agder lagmannsrett avsa den […]

Dom Salten tingrett

Dom Salten tingrett

Dom Salten tingrett. Klient vant frem med søksmål mot Tryg forsikring. Tingretten tilkjente vår klient erstatning for hennes økonomiske tap med samlet kr. 1 201 776,-. I tillegg må Tryg betale fulle sakskostnader.

Om veksten i vårt firma

Om veksten i vårt firma

Romerikes blad omtalte den 02.10. den flotte utvikling vårt firma har hatt de seneste årene. Halvorsen & Co har økt antall ansatte, oppdrag og omsetning. Dette hadde ikke vært mulig uten våre dyktige ansatte.

Kvinne med CRPS, gjenopptak – kr. 2,8 mill. (forhandling)

Kvinne med CRPS, gjenopptak – kr. 2,8 mill. (forhandling)

Yrkesskade i venstre ben 29 år gammel kvinne ble i 2001 påført en yrkesskade i venstre ben. Skaden ble meldt til ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap, men saken […]

Frokostmøte 10.05.16

Frokostmøte 10.05.16

Advokatfirmaet Halvorsen & Co ønsker å invitere til frokostmøte om yrkesskadeerstatning, tirsdag 10.05.16, kl. 8-9.30.

Vi søker advokatsekretær/-assistent

Vi søker advokatsekretær/-assistent

Idet en av våre advokatassistenter går over i ny stilling, søker vi hennes etterfølger.

Ny dom – ansvarsgrunnlag pasientskade

Ny dom – ansvarsgrunnlag pasientskade

Advoktfirmaet Halvorsen & Co AS vant frem i søksmål mot Staten vedr. ansvarsgrunnlag ved pasientskade

Frokostmøte om yrkesskadeerstatning 03.11.15

Frokostmøte om yrkesskadeerstatning 03.11.15

Advokatfirmaet Halvorsen & Co ønsker å invitere til frokostmøte om yrkesskadeerstatning.

Forslag til statsbudsjett 2016

Forslag til statsbudsjett 2016

Les adv. Nordhaugs kommentarer til forslag til statsbudsjett 2016

Kreditor kan ikke nødvendigvis stole på skyldnerens legitimasjon

Kreditor kan ikke nødvendigvis stole på skyldnerens legitimasjon

I kjennelsen av 10.09.15 konkluderer Høyesteretts ankeutvalg med at en kreditor ikke alene kan bygge på skyldnerens legitimasjon

Mann med hodeskade – ansvarsgrunnlag NPE (Borgarting lagmannsrett)

Mann med hodeskade – ansvarsgrunnlag NPE (Borgarting lagmannsrett)

Pasientskade 41 år gammel mann fikk som følge av hjernehinneblødning en alvorlig hjerneskade med betydelig nedsatt funksjonsevne og omfattende behov for hjelp. I 2009 oppsøkte […]

Kvinne med nakkesleng etter trafikkulykke – kr. 1,8 mill (Oslo tingrett)

Kvinne med nakkesleng etter trafikkulykke – kr. 1,8 mill (Oslo tingrett)

Trafikkskade etter kjedekollisjon Kvinne på 51 år ble skadet i trafikkulykke etter kjedekollisjon. Skadelidte ble påført nakkeskade etter nakkesleng. Nakkeskaden ble kronisk med smerter og […]

Ung mann med håndskade/PTSD erstatning – kr. 2,1 mill. (Høyesterett)

Ung mann med håndskade/PTSD erstatning – kr. 2,1 mill. (Høyesterett)

PTSD erstatning Fisker med yrkesskade for PTSD erstatning. En ung fisker ble på åpent hav sittende fast i garnvalsen og påført fysisk og psykisk skade. […]

Mann med hodeskade/amputert ben – kr. 5,6 mill. (Pasientskadenemnda og Oslo tingrett)

Mann med hodeskade/amputert ben – kr. 5,6 mill. (Pasientskadenemnda og Oslo tingrett)

Trafikk- og pasientskade Skadelidte, en middelaldrende mann, ble påkjørt i et gangfelt og påført skader. I den etterfølgende behandlingen ved sykehuset ble skadelidte påført merskader […]

Ung kvinne med skade i hode/nakke – kr. 5,4 mill. (Aust-Agder tingrett)

Ung kvinne med skade i hode/nakke – kr. 5,4 mill. (Aust-Agder tingrett)

Trafikkulykke med alvorlig hodeskade Unge jente ble påført alvorlig hodeskade. Hun klarte som en følge av dette ikke å gjennomføre planlagt IT utdannelse, og ble […]

Mann med brudd i foten/psykisk problemer – kr. 4 mill. (Alta tingrett)

Mann med brudd i foten/psykisk problemer – kr. 4 mill. (Alta tingrett)

Yrkes- og trafikkskade Skadelidte arbeidet som ambulansesjåfør. Under uttrykning kjørte ambulansen av veien, og skadelidte ble påført en alvorlig skade i foten og en psyksisk […]

Ung kvinne med korsryggskade – kr. 2,5 mill. (Agder lagmannsrett)

Ung kvinne med korsryggskade – kr. 2,5 mill. (Agder lagmannsrett)

Plager i korsrygg etter trafikkskade En ung kvinne arbeidet som lærer. På vei til arbeidet snurret bilen hennes og hun kjørte av veien. Hun fikk […]

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20