Ung kvinne med skade i hode/nakke – kr. 5,4 mill. (Aust-Agder tingrett)

Publisert: 11. oktober 2009
Lotte Lundby Kristiansen Managing partner

Trafikkulykke med alvorlig hodeskade

Unge jente ble påført alvorlig hodeskade. Hun klarte som en følge av dette ikke å gjennomføre planlagt IT utdannelse, og ble fullt ufør. Skadelidte led et stort økonomisk tap.

Ansvarlig forsikringsselskap var lite samarbeidsvillig i denne saken. Gjennom hele saksbehandlingen og for tingretten bestred selskapet at hun vile gjennomført en høyere utdannelse innen IT, og følgelig innehatt relavant jobb innen denne bransjen. Under saksbehandlingen ble det kun utbetalt kr. 140 000,- i forskudd, hvilket gjorde skadelidtes økonomiske situasjon svært vanskelig.

Det ble tatt ut søksmål. Selskapet tilbød da erstatning med kr. 2 milloner. Skadelidte aksepterte ikke dette og Aust-Agder tingrett tilkjente henne en samlet erstatning med kr. 5,4 millioner, samt sakskostnader. I dommen fikk hun medhold i at hun ville tatt høyere utdannelse.

År2008
KlientUng kvinne
SkadeHodeskade/nakkeskade
MI/uførhet30% VMI/100 % ufør
TvistUtmåling
TilbudEtter stevning: kr. 2 mill.
Resultatkr. 5,4 mill. + saksomkostn. (Aust-Agder tingrett)
_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20