Advokatfirmaet Halvorsen & Co As er ISO – sertifisert

Publisert: 28. mai 2019
Lotte Lundby Kristiansen Managing partner

Fra mai 2019 er Advokatfirmaet Halvorsen & Co ISO – sertifisert etter standarden NS-EN ISO 9001:2015.

Dette er en av verdens mest anerkjente standarder for kvalitetsledelse. «For Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS innebærer denne ISO-sertifiseringen en bekreftelse på at vår økende bevisstgjøring omkring kvalitet i vårt løpende arbeid har gitt resultater i form av gode kvalitetshåndteringssystemer. Vi er ved det godt rustet for fremtiden», uttaler styreformann Øyvind Kilstad.

Ved ISO-sertifiseringen vil vi jobbe kontinuerlig med forbedringer i alle ledd av vår virksomhet.

ISO 9001 er basert på følgende prinsipper:

  • Kundefokus
  • Lederskap
  • Menneskers engasjement
  • Prosesstankegang
  • Forbedring
  • Bevisbasert beslutningstaking
  • Relasjonsledelse

Ta kontakt med styreleder Kilstad dersom det er spørsmål vedrørende vår ISO sertifisering og hva dette betyr for deg som klient.

form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20