Ny arvelov

Publisert: 9. mars 2020
Lotte Lundby Kristiansen Managing partner

Da er det endelig bestemt. 1 januar 2021 gravlegges arveloven av 1972, og ny lov om arv og dødsboskifte trer i kraft.

Den nye loven byr ikke på store materielle endringer. Det er små eller ingen endringer i arveretten for ektefeller og samboere. Samboere uten felles barn har fortsatt ingen arverett. Alle samboere bør derfor fortsatt vurdere å skrive testament, hvis de ønsker å sikre hverandre ved død..

Pliktdelsarven til livsarvinger er fortsatt 2/3 av arvelaters formue, men sumbegrensningen øker fra en million til 15 G (ca 1, 5 millioner).

En viktig endring i ny lov om arv og dødsboskifte, er at den gjenstandsmessige siden av pliktdelsvernet bortfaller. En konsekvens av dette, medfører at flere kan ha nytte av å opprette ett testament som fordeler eiendelene mellom arvingene. Så mye som ¼ av dagens arveoppgjør ender i konflikt. Mange konflikter kunne vært unngått med god arveplanlegging. Ved bortfall av det gjenstandsmessige pliktdelsvernet, kan nå testator i større grad selv planlegge hvilke arvinger som skal få hvilke eiendeler.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co As har flere dyktige advokater som yter fullskala arverådgivning. Ta gjerne kontakt med oss for å minimere muligheten for en fremtidig arvestrid.

Når man planlegger for alderdom og arv, husk også muligheten for å sikre deg mot offentlig vergemål, dersom du skulle være uheldig å bli ute av stand til å ivareta dine interesser grunnet alvorlig sykdom og kognitiv svikt. Med en Fremtidsfullmakt kan du skreddersy hvordan du vil at dine personlige og økonomiske behov skal ivaretas i et privatrettslig alternativ til vergemål. Du kan selv utpeke hvem som skal være fremtidsfullmektig og omfanget av fullmakten. Vi er av den oppfatning av at en fremtidsfullmakt er et av de viktigste dokumenter man kan ha, ta gjerne kontakt med oss for rådgivning og informasjon om fremtidsfullmakt.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20