Ung kvinne med korsryggskade – kr. 2,5 mill. (Agder lagmannsrett)

Publisert: 21. april 2009
Lotte Lundby Kristiansen Managing partner

Plager i korsrygg etter trafikkskade

En ung kvinne arbeidet som lærer. På vei til arbeidet snurret bilen hennes og hun kjørte av veien. Hun fikk umiddelbart plager fra korsryggen som vedvarte. Etter lengre sykemeldinger, rehabilitering, og arbeidsutprøving ble det klart at hun var å anse som fullt ufør. Hun hadde et stort økonomisk tap.

Forsikringsselskapet gjorde gjeldende at det ikke var årsakssammenheng mellom selve ulykken og den skade kvinnen var påført. Det ble hevdet at selve ulykken ikke kunne påføre en person varig skade, og at de plager hun opplevde måtte ha en annen årsak. Selskapet mente derfor at hun ikke hadde krav på erstatning.

Skadelidte valgte derfor å saksøke forsikringsselskapet. Hun vant frem i tingretten fullt ut. Forsikringsselskapet anket saken til lagmannsretten. Agder lagmannsrett var dog enig med den unge kvinnen og kom enstemmig til at hun hadde krav på full erstatning med samlet kr. 2,5 millioner.

År2008
KlientUng kvinne
SkadeBløtdelsskade korsrygg
MI/uførhet18 % MI, 100 % ufør
TvistÅrsakssammenheng og utmåling
Tilbudkr. 0,-
Resultatkr. 2,5 mill. (Agder lagmannsrett)
_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20