Kurs i erstatningsrett for advokater 04.02.2020

Publisert: 10. januar 2020
Lotte Lundby Kristiansen Managing partner

Utvalgte problemstillinger i saker om voldsoffererstatning
Juridisk og medisinsk årsakssammenheng ved PTSD

Advokatforeningen Romerike krets og Advokatfirmaet Halvorsen & Co inviterer til kurs i erstatningsrett. Kurset er rettet mot advokater som har forsvarer- og bistandsoppdrag, og advokater som jobber med personskadeerstatning.

Forelesere: Professor Morten Kjelland, psykiater Jon Johnsen, advokat (H) Thomas Wangen

Når: Tirsdag, 04.02.2020 – kl. 0830 – 1300
Hvor: Storgata 36, Lillestrøm

Påmelding: [email protected]

Kursavgift: kr. 500,-

Program

0800 – 0830   Registrering, frokost

0830 – 0930   Fremsettelse av erstatningskrav i voldsoffersaker- utvalgte problemstillinger  

Hvilke erstatningskrav skal/kan fremsettes i forbindelse med straffesaken

 • Påført og fremtidig tap
 • Menerstatning
 • Sakkyndige utredninger
 • Bevisførsel for personskade og økonomisk tap
 • Lemping av ansvar skl. § 5-2 og skadelidtes medvirkning skl. § 5-1

Hvordan følges de økonomiske kravene opp etter endt straffesak?

 • Kontoret for voldsoffererstatning
 • Private forsikringsdekninger
 • Ansvarlige forsikringsselskap – yrkesskade og bilansvar

Finansiering av advokatutgifter før, under og etter straffesak

 • fri rettshjelp og sakførsel
 • KFV
 • Forsikring

0930 – 1030   Post traumatisk stresslidelse (PTSD) etter ulike traumer (ulykke, vold, seksuelle overgrep) – årsakssammenheng fra et medisinsk perspektiv, psykiater Jon Johnsen, Vestre Viken HF

1030 – 1045   Pause

1045 – 1145   Juridisk årsakssammenheng ved PTSD, professor Morten Kjelland

1145 – 1200   Årsakssammenheng PTSD – jus møter medisin, professor Kjelland og psykiater Johnsen

Ekstraforelesning (kombinert med lunsj)

1200 – 1300   Oppreisningserstatning, utviklingslinjer, erstatningsnivå, professor Morten Kjelland

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20