Fremtidsfullmakt – hva er det og hvorfor burde du opprette det?

Publisert: 5. februar 2021
Lotte Lundby Kristiansen Managing partner

Vi opplever at en god del personer ikke er klar over hvilke muligheter en fremtidsfullmakt kan gi deg før det er for sent. Vi ser også at flere ikke har tenkt gjennom alle potensielle utfall og har behov for rådgivning i forhold til hva som kan være lurt å ta med eller ikke ta med i en fremtidsfullmakt.

Ved å utarbeide en fremtidsfullmakt vil du kunne regulere hva du ønsker skal skje med deg i fremtiden dersom du av en eller annet grunn i fremtiden ikke lenger kan ivareta egne interesser, eksempelvis fordi du er blitt svært dement eller har vært utenfor en stor ulykke. Fremtidsfullmakten kan videre utpeke en enkelt person, eventuelt flere personer, som skal ta avgjørelser på dine vegne når du ikke lenger har mulighet. Fullmektigen(e) vil eksempelvis kunne selge din bolig eller ta helsefaglige avgjørelser på dine vegne.

 Dersom du ikke lenger kan ivareta egne interesser og du ikke har opprettet en fremtidsfullmakt, vil Statsforvalteren oppnevne en verge som ivaretar dine interesser. Dersom du ikke har en ektefelle eller søsken vil en fremmed person kunne oppnevnes som din verge. Et vergemål medfører også mange begrensninger, særlig sett opp imot mulighetene en fremtidsfullmakt gir deg. Eksempelvis vil et vergemål innebære at det ikke kan tas opp lån på dine vegne, det vil ikke kunne utdeles forskudd på arv, og det er videre begrensninger i disposisjonsretten over en eventuell salgssum ved salg av boligen.

I og med at du i stor grad kan utforme fremtidsfullmakten akkurat slik du selv ønsker er dette en svært praktisk løsning som sikrer deg for det tilfellet at du ikke lenger kan ivareta dine egne interesser.

En fremtidsfullmakt kan eksempelvis inneholde:

  • Disponering av konti og andre verdipapirer
  • Betaling av regninger
  • Representasjon ovenfor offentlig myndigheter
  • Hva som skal skje med boligen din
  • Muligheten for å gi gaver og forskudd på arv
  • Hvem som skal ha rett til å ta helse- og medisinske avgjørelser på dine vegne

Det finnes visse formkrav som må oppfylles for at en fremtidsfullmakt skal være gyldig. Ettersom det finnes svært mye som kan reguleres i en fremtidsfullmakt, og det ofte foreligger visse emner som man ikke nødvendigvis tenker over ved opprettelsen av en fremtidsfullmakt, vil du kunne ha stor nytte av å få bistand fra en advokat til å opprette en fremtidsfullmakt.

Vi håper selvfølgelig at du ikke blir nødt til å benytte deg av en fremtidsfullmakt, men om noe mot formodning skulle skje akkurat deg vil en fremtidsfullmakt som er tilpasset deg sikre deg i svært stor grad. Ta gjerne kontakt med oss for bistand til utarbeidelse av din fremtidsfullmakt.

Ta kontakt med oss for å få bistand til å opprette fremtidsfullmakt på telefon 64 84 00 20 eller [email protected]

form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20