Frokostmøte om ny barneerstatning

Publisert: 27. februar 2018
Lotte Lundby Kristiansen Managing partner

Vil de nye reglene sikre barn full erstatning?

Regjeringen vedtok i statsråd i uke 7 at de nye reglene om erstatning til barn etter ulykker skal tre i kraft fra 1. mars 2018. De nye reglene styrker barns erstatningsrettslige vern.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co ønsker å invitere til frokostmøte om de nye reglene. Kurset vil rette seg mot skadelidte og deres pårørende, samt helsepersonell som kommer i kontakt med denne gruppen av skadelidte.

Tema:    Ny lov om barneerstatning vedtatt – sikrer de nye reglene barn full erstatning?

  • Utmåling etter de standardiserte reglene, skadeerstatningsloven § 3 – 2 a (gjelder til og med 28.02.2018)
  • Utmåling etter de nye reglene, skadeerstatningsloven § 3 – 2 a (gjelder fra 01.03.2018)
  • Praktiske eksempler

Når:    21. mars 2018 (onsdag) klokken 0830 – 1000
Hvor:    Advokatfirmaet Halvorsen & Cos lokaler i Storgata 36, Lillestrøm

Kurset er gratis. Påmelding til [email protected] eller 64 84 00 20 innen fredag den 16.03.2018.

Dersom det er spørsmål eller uklarheter ta kontakt med advokat og partner Thomas Chr. Wangen

Velkommen!

 

form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20