Ung mann med håndskade/PTSD erstatning – kr. 2,1 mill. (Høyesterett)

Publisert: 15. februar 2012
Lotte Lundby Kristiansen Managing partner

PTSD erstatning

Fisker med yrkesskade for PTSD erstatning.

En ung fisker ble på åpent hav sittende fast i garnvalsen og påført fysisk og psykisk skade. Skadelidte kunne ikke lenger arbeide som fisker, men ble omskolert til arbeid på land. Han fikk dog varige skader og opplevde et ikke ubetydelig inntektstap.

Forsikringsselskapet tilbød en samlet erstatning med kr. 700 000,-. I den rettslige prosessen ble det dessuten anført av forsikringsselskapet at saken var foreldet, og at den unge mannen ikke hadde krav på erstatning overhode. Saken ble først forhandlet mellom partene, men skadelidte måtte søke domstolenes hjelp for å bli tilkjent riktig erstatning.

Saken ble til slutt behandlet av Høyesterett. Skadelidte ble her tilkjent en samlet erstatning med kr. 2,1 millioner, og sakskostnader for alle rettsinstanser.

År 2007
Klient Ung mann
Skade Håndskade/PTSD (30 % i jobb. Ervervsufør. Yrkesskade)
MI/uførhet 30 %
Tvist Utmåling. Foreldelse. Avtale.
Tilbud 700 000,-
Resultat 2,1 mill. (Høyesterett)

Ung mann med håndskade/PTSD erstatning – kr. 2,1 mill. (Høyesterett)

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20