Frokostmøte om yrkesskadeerstatning 03.11.15

Publisert: 13. oktober 2015
Lotte Lundby Kristiansen Managing partner

Advokatfirmaet Halvorsen & Co ønsker å invitere til frokostmøte om yrkesskadeerstatning. Dette kurset retter seg særlig mot HR-ansatte, helsepersonell, fagforeninger/tillitsvalgte, skadelidte og andre relevante personer. Kurset tar for seg ulike problemstillinger som oppstår når en ansatt, pasient eller medlem har vært utsatt for en arbeidsulykke eller pådratt seg en yrkessykdom.

Etter en yrkesskade er det mange som møter ulike utfordringer som tidligere ikke har vært en del av deres hverdag. Mange kan ha spørsmål om rettigheter overfor NAV, helsepersonell, arbeidsgiver og ikke minst yrkesskadeforsikring/-erstatning. Vår erfaring er at skadelidte ofte henvender seg til disse gruppene med slike spørsmål når de er utsatt for en yrkesskade. For at dere skal kunne gi den skadelidte best mulig veiledning ønsker vi således å gi en kort introduksjon til yrkesskaderetten, og de ulike instansers roller, rettigheter og plikter i denne forbindelse.

Klikk her for å lese kursinvitasjon hvor agenda og tema for frokostmøtet fremkommer.

Kurset er gratis, og finner sted tirsdag 3. november kl. 08.00 til 09.30 ved Åråsen Konferansesenter, Lillestrøm.

Påmelding sendes per e-post eller på telefon 64 84 00 20.

Velkommen!

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20