Samboerkontrakt

Publisert: 5. februar 2021
Lotte Lundby Kristiansen Managing partner

Vår erfaring er at flertallet av unge samboere ikke har inngått samboerkontrakt. De fleste er også uvitende om hva de økonomiske konsekvensene av et eventuelt samlivsbrudd er.

Samlivsbrudd er dessverre en realitet man må forholde seg til. Økonomi og deling av formue og eiendeler ved brudd er for mange par et tabubelagt tema som kan oppleves vanskelig. Det er nettopp derfor det er lurt å ha en samboerkontrakt som regulerer disse forholdene. Ved et eventuelt samlivsbrudd vil nok mange fort kunne oppleve at uenigheter og høyt konfliktnivå vil stå i veien for en løsning.

En samboerkontrakt kan også hjelpe dere underveis i samlivet ved å regulere eierforholdet innad mellom dere, særlig dersom en kjøper seg inn i en annens bolig.

Det kan være lurt å få råd av en objektiv og uavhengig tredjepart når kontrakten settes opp. Særlig i tilfeller hvor det er snakk om store verdier, for eksempel et hus, bil og leiligheter, men også hvis dere har felles barn. Jo flere eiendeler og større verdier, desto større nytte har dere av en tredjepart som kvalitetssikrer innholdet i avtalen.

Dette er noen av forholdene som kan, eller i mange tilfeller bør, reguleres i en samboerkontrakt:

  • Eierandeler for bolig og fritidseiendom, bil, og andre verdigjenstander. Fremtidige anskaffelser kan også reguleres, f. eks verdistigningen på boligen.
  • Gjeldsansvar. Hvem er ansvarlig for nedbetaling av gjelden? Er brøken en annen en 50/50, og kanskje den ene parten har bidratt med mer egenkapital en den andre?
  • Sparing og forsikringer. Har dere felles sparekonto? Skal begge ha tilgang til denne? Hvem har ansvar for felles fondsinvesteringer?
  • Er den ene parten hjemmeværende eller i redusert arbeid kan det være lurt for denne parten å sørge for kompensasjon ved samlivsbrudd. Husk også at du ikke vil opptjene like mye pensjon som parten som er i fullt arbeid.

Partene står i prinsippet fritt til å velge hva som skal stå i avtalen. Det viktigste er at eierforhold og fordelingen ved et eventuelt samlivsbrudd er regulert.

Samboere har som utgangspunkt ikke arverett etter hverandre, med mindre dere har eller venter felles barn. Det finnes dermed ikke noe lovverk som regulerer formuesforhold eller arverett for samboere. Desto viktigere er det at dere lager samboerkontrakt. Hvis det er ønskelig at dere skal arve hverandre, kan dette gjøres gjennom et gjensidig testament. Som vist ovenfor, kan du som samboer fort oppleve urimelig økonomiske konsekvenser av et samlivsbrudd hvis ikke gjeldsansvar og eierforhold er tydelig avklart. Samboerkontrakter er derfor en billig forholdsregel, tatt i betraktning den økonomiske risikoen mange står ovenfor ved et fremtidig brudd.

Ta kontakt med oss for å få bistand til å opprette samboerkontrakt på telefon 64 84 00 20 eller [email protected]

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20