Korona og yrkesskadeforsikring – utvidede rettigheter for erstatning ved yrkessykdom

Publisert: 16. april 2020
Lotte Lundby Kristiansen Managing partner

Dersom du på arbeidsplassen blir utsatt for en ulykke eller påføres en sykdom, kan du ha krav på erstatning fra det forsikringsselskap hvor arbeidsgiver har tegnet sin obligatoriske yrkesskadeforsikring.

I tillegg vi du kunne ha krav på utvidede ytelser fra folketrygden som blant annet menerstatning og merutgifter.

Et særskilt spørsmål gjelder sykdommer man evt. påføres på arbeidsplassen. Dette omtales gjerne som yrkessykdommer. For yrkessykdommer er det oppført en liste i yrkessykdomsforskriften (FOR-1960-02-19-6) over hvilke sykdommer som omfattes, og dermed gir rett på erstatning. Med andre ord, alle sykdommer er ikke en yrkessykdom.

I forbindelse med korona pandemien (Kovid 19, Covid 19, Corona, Korona) er det reist spørsmål om for eksempel helsepersonell vil være dekket av yrkesskadeforsikringen dersom de blir smittet og dette medfører varig eller tidsbegrenset skade, eller i verste fall død.  

Regjeringen har avklart en stor usikkerhet på dette viktige punktet innen yrkesskade og erstatning. Koronasmitte er nå inntatt i forskriften om yrkessykdom med virkning fra og med den 01.03.2020. Dette gjelder i første rekke arbeidsgrupper som i stor grad utsettes for smitten, som leger, sykepleiere mv. Regjeringen har dog pekt på at også andre personer som befinner seg i miljøer med særskilt fare for smitte og sykdom, også skal omfattes.

Presiseringen fra regjeringen er veldig viktig. Samtidig er det slik at ikke alle spørsmål besvares og er løst med dette. Her er eksempler på uavklarte spørsmål:

Hvilke yrkesgrupper er omfattet av det utvidede området for erstatningsdekning?

Spørsmålet om hvor man er påført smitten blir viktig? Skjedde dette på arbeidsplassen, og eventuelt i arbeidstiden. Og hva da med hjemmekontor?

Atter vil spørsmålet om det er selve viruset er årsak til senvirkninger eller død,

Forutsatt at man er påført en yrkesskade/yrkessykdom som følge av korona vil man kunne ha krav på erstatning. Det vil da være tale om inntektstap, grunnerstatning, hjemmeervervstap, merutgifter og menerstatning.

I forbindelse med en skadesak overfor forsikringsselskap anbefaler vi at den skadelidte så tidlig som mulig lar seg representere av erfaren og spesialisert advokat. Advokatutgifter vil som den store hovedregel dekkes av ansvarlig forsikringsselskap. Skadelidte har derfor lite å tape, og mye å vinne på å la seg representere av spesialisert advokat.

Ta kontakt for oss for en uforpliktende og kostnadsfri vurdering av din skadesak. Sammen finner vi de gode løsningene.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20