Mann med brudd i foten/psykisk problemer – kr. 4 mill. (Alta tingrett)

Publisert: 17. mai 2009
Lotte Lundby Kristiansen Managing partner

Yrkes- og trafikkskade

Skadelidte arbeidet som ambulansesjåfør. Under uttrykning kjørte ambulansen av veien, og skadelidte ble påført en alvorlig skade i foten og en psyksisk skade. Det viste seg at skadelidte ikke kunne returnere til arbeidslivet som følge av skadene.

Skadelidt fremsatte krav om erstating for sitt økonomiske tap, hernunder inntektstap og menerstatning. Forsikringsselskapet bestred årsakssammenheng mellom ulykken og skadene, og skadeomfanget. Det ble hevdet at det økonomiske tapet uansett hadde oppstått dersom ulykken ikke hadde inntruffet. Han ble tilbudt en erstatning med kr. 400 000,- som en minnelig løsning.

Ambulansesjåføren ble tvunget til å søke domstolenes hjelp for å på et riktig erstatningsoppgjør. Søksmål ble tatt ut for Alta tingrett. En uke før hovedforhandling ble saken forlikt. Forsikringsselskapet aksepterte da å utbetale kr. 4 millioner i samlet erstatning.

År2008
KlientMann
SkadeBrudd fot/psykisk problemer
MI/uførhet20 – 30 %, 100 % ufør
TvistÅrsakssammenheng/utmåling
Tilbudkr. 400 000,-
Resultatkr. 4 mill. (Alta tingrett – forlik 1 uke før rettssak)
_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20