Mann med hodeskade/amputert ben – kr. 5,6 mill. (Pasientskadenemnda og Oslo tingrett)

Publisert: 25. september 2011
Lotte Lundby Kristiansen Managing partner

Trafikk- og pasientskade

Skadelidte, en middelaldrende mann, ble påkjørt i et gangfelt og påført skader. I den etterfølgende behandlingen ved sykehuset ble skadelidte påført merskader som følge av svikt i helsetilbudet. Skadelidte ble påført hodeskade, og måtte i tillegg amputere et ben. Bilens forsikringsselskap og NPE var begge ansvarlig for det tap som oppstod.

Skadelidte ble fullt ufør, måtte bygge om bolig og hadde et omfattende hjelpebehov. Forhandlinger mot de ansvarlige førte ikke frem, og saken måtte påklages til Pasientskadenemda, samt behandles for Oslo tingrett. Skadelidte fikk tilbud om ersatting med kr. 3 millioner for inntektap og merutgifter. Dette kom i tillegg til menerstatning. Etter klagebehandlingen og rettslig prosess ble skadelidte tilkjent en samlet erstatning for ovennevnte poster, med unntak av menerstatning, med kr. 5,6 millioner.

År2008
KlientMann
SkadeHodeskade/amputert bein
MI/uførhet50 % MI. 100 % ufør
TvistKlage PSN, rettssak
Tilbud3 mill.
Resultat5,6 mill. (Pasientskade-nemnda og Oslo tingrett)
_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20