Skjevdeling – skifteoppgjør

Publisert: 30. oktober 2017
Lotte Lundby Kristiansen Managing partner

Når ektefeller skal dele verdiene de sammen sitter på ved endt ekteskap, er hovedregelen at verdiene skal deles på to. Etter fratrekk for gjeld skal ektefellenes samlede eiendeler deles på to. Dersom ektefellene eier halvparten av boligen hver, skal de motta halvparten av nettoverdien på skiftet. Andre verdier ektefellene eier skal også inn i skifteoppgjøret og deles på samme måte på to.

Et av unntakene for likedeling er såkalte skjevdelingskrav. Et skjevdelingskrav er verdier som en ektefelle kan holde utenfor verdiene som går til likedeling. Slike verdier må enten være tatt med inn i ekteskapet av den ene ektefelle, eller blitt mottatt som arv eller gave underveis i ekteskapet. I tillegg må verdiene være i behold på tidspunktet for delingen.

To eksempler kan illustrere hvordan skjevdeling kan slå ut. La oss først se på bolig. Ektefellene kjøpte en bolig for kr. 3 000 000 for 10 år siden. De hadde med seg kr. 100 000 i egenkapital hver, og lånte kr. 2 800 000. På ved delingen er boligen verdt kr. 5 000 000 og gjelden redusert til kr. 2 000 000. Uten skjevdeling skal ektefellene beholde kr. 1 500 000. Dersom den ene av ektefellene hadde kr. 300 000 i egenkapital og den andre kr. 100 000 vil den ene av ektefellene ha et skjevdelingskrav på 6,67 % av boligens verdi. I et slikt tilfelle vil ektefellen som gikk inn med mer egenkapital sitte igjen med kr. 333 333 i skjevdelingsmidler og kr. 1 333 333 som sin andel av likedelingsmidlene. Totalt får ektefellen som gikk inn med mer egenkapital ut kr. 1 666 666 etter at gjelden er dekket, og den som gikk inn med minst egenkapital beholder kr. 1 333 333.

Et annet eksempel er penger på konto. Dersom en ektefelle mottar kr. 500 000 som arv underveis i ekteskapet og disse plasseres i et aksjefond vil ektefellen kunne holde verdien av aksjefondet utenfor likedelingen på skiftetidspunktet.

Skjevdeling må kreves av den som har midler som kan holdes utenfor. Ta derfor kontakt med advokat for å få vurdert om du har et skjevdelingskrav som rettmessig kan fremsettes i din skiftesak.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20