Pressemelding: Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS tar nye steg – vi utvider og styrker vår advokatvirksomhet i folloregionen.

Publisert: 1. november 2022
Lotte Lundby Kristiansen Managing partner

Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS og Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen DA slår seg sammen 1. november 2022.

Fra den 1. november 2022 utvider og styrker Advokatfirmaet Halvorsen & Co sin advokatvirksomhet ved å slå seg sammen med Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen DA, derunder deres mange dyktige medarbeidere. Det sammensluttede selskapet skal drives videre under navnet Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS vil etter sammenslåingen ha fem partnere, mer enn 30 advokater og 7 administrativt ansatte. Etter sammenslåingen vil Advokatfirmaet Halvorsen & Co drive virksomhet på Lillestrøm, Ski, Jessheim og Aurskog.

Fra Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen DA blir syv dyktige advokater, inkludert en av grunnleggerne, advokat Øystein Helland, med videre.

Omsetningsmessig blir Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS med dette Vikens tredje største advokatfirma. Målet for Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS er en omsetning på over
kr. 70 millioner i 2023, hvilket vil gjøre firmaet til syvende største i Norge utenfor Oslo (basert på 2021 tall).

Det er to tradisjonsrike firmaer som møtes. Begge har mer enn 30 års fartstid. Alle de flinke folkene hos oss gir det samlede selskapet større bredde, slagkraft og spisskompetanse.

Gjennom mange års advokatvirksomhet har advokatfirmaet opparbeidet seg en unik lokalkunnskap og innsikt i sine regioners næringsliv, beslutningsprosesser og lokal forvaltning. Advokatfirmaene har også hjulpet utallige virksomheter og privatpersoner oppgjennom årene.

«Våre kunder kan være helt sikre og trygge på at deres behov og verdier blir ivaretatt. Dette gjelder både bedrifter og privatpersoner, uavhengig av kunde eller oppdrag» sier styreleder Øyvind Kilstad.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS har solide og kompetente avdelinger innen blant annet forretningsjus, eiendom, konkursbobehandling, arv/familie/skifte og erstatningsrett/personskade. Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen DA har, i likhet med Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS, omfattende kompetanse innenfor erstatningsrett/personskadesaker med klienter over hele landet.

Styreleder Øyvind Kilstad uttaler videre: «Vi ser for oss en mulighet til å utvikle våre allerede sterke avdelinger innen forretningsjus, konkurs og arv/familie i Folloregionen. Vi har meget bred kompetanse innen selskapsrett, skatt, restrukturering av selskaper, eiendomsutvikling, kjøp og salg av firmaer osv.»

På personskaderettens område vil de to avdelingene utgjøre et av Norges fremste og antagelig største faglige miljø innen alt som favner erstatningsoppgjør, enten de skriver seg fra trafikkulykker, arbeidsulykker, pasientskader, fritidsskader osv. Partner og fagansvarlig for faggruppen erstatnings- og forsikringsrett, Thomas Christian Wangen, uttaler: «I samarbeid mellom våre gode kolleger på Lillestrøm og Ski ser vi frem til å videreutvikle det som allerede i dag er blant landets ledende og erfarne fagmiljøen innen erstatningsrett på skadelidtsiden.»

Folloregionen, med sine mer enn 150 000 innbyggere, er dessuten svært interessant for firmaets faggruppe innen familie, arv og skifte. På Romerike har Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS i dag en solid posisjon, og med den nye avdelingen på Ski ser vi for oss muligheten til å tilby disse tjenestene også her.

Medarbeiderne i begge advokatfirmaer ser frem til å utvikle firmaet sammen og videreforedle den omfattende kompetanse begge advokatfirmaene har, og at firmaets tjenester kan tilbys på en effektiv måte for eksisterende og nye kunder både i Follo og på Romerike.

«Begge regioner er i stor vekst, og Advokatfirmaet Halvorsen & Co ønsker å bidra til å være med på den spennende utviklingen. Ved å velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co, velger man et advokatfirma som virkelig ønsker at lokale bedrifter og mennesker skal lykkes med å nå sine mål. Sammen finner vi de gode løsningene», sier partner Thomas Wangen.

 

For ytterligere spørsmål knyttet til sammen slåingen mellom Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS og Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen DA, ta kontakt med parter Thomas Christian Wangen, tlf 93 05 33 19 eller [email protected].

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20