Webinar om personskade og erstatning

Publisert: 17. juni 2020
Lotte Lundby Kristiansen Managing partner

Kurset gir en innføring i vilkårene for erstatning ved personskade, med fokus på trafikkskader og yrkesskader.

Følgende temaer blir gjennomgått

– Vilkårene for erstatning
– Oversikt over hvilke økonomiske tap som kan kreves erstattet
– Muligheten for å få bistand fra advokat i personskadesaker
– Praktiske råd til skadelidte, pårørende og helsepersonell ved personskader

 

form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20