CRPS – Erstatning etter komplekst regionalt smertesyndrom

Publisert: 13. juni 2019
Lotte Lundby Kristiansen Managing partner

I vår hverdag som personskadeadvokater møter vi klienter som har utviklet mange forskjellige typer lidelser og skader. En av de mest plagede klientgruppene er nok dem som er rammet av komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS – Complex Regional Pain Syndrome). Vårt mål for disse klientene er at de får en erstatning som i størst mulig grad gir dem en rettferdig erstatning.

Diagnose og behandling

CRPS er en sykdom som går under mange navn, herunder refleksdystrofi eller også av noen «selvmordssykdommen», da noen dessverre ikke orker å leve med slike smerter. Dette er en sjelden, kronisk diagnose som normalt opptrer i et begrenset område på kroppen. Sykdommen utvikles som regel etter et traume, for eksempel kirurgi, frakturer eller knusningsskader. Smertene skadelidte opplever er ofte en intens, brennende eller verkende smerte samt andre plager.

Det er viktig å få riktig diagnose. Diagnosen settes ofte ved hjelp av de såkalte Budapest-kriteriene. Disse handler blant annet om at personen opplever vedvarende smerte som er uforholdsmessig sterk eller langvarig i forhold til traumet, og at vedkommende har noen typiske symptomer. Dette kan for eksempel være fargeforandringer i huden, temperaturforskjeller, økt hårvekst, økt svette, unormal høy følsomhet for smerte, eller ubehag selv ved lette berøringer.

Det er viktig at skadelidte blir undersøkt av en med spisskompetanse på området, da mange leger har liten eller ingen kjennskap til denne sykdommen.  Her kan ofte skadelidtes advokat bidra med sin kjennskap til spesialister.

Selv om sykdommen er kronisk er det flere behandlinger noen oppleves som smertelindrende. Dette kan være fysioterapi, medikamentell behandling eller lignende. Det kan være lurt å oppsøke sykehusets smerteklinikk for utprøving av hva som fungerer for den enkelte. Diagnostisering og behandling på et tidlig stadium er også viktig for å forhindre forverring og eventuell spredning av plagene.

Erstatningsutmåling

Som ved enhver skade som skal erstattes, er det viktig å sørge for at man får riktig erstatning. Ved CRPS er det visse erstatningsposter det kan være lurt å være ekstra bevisst på.

Dersom skadelidte blir diagnostisert med CRPS kan diagnosen som regel medføre en høy medisinsk invaliditet (VMI) fordi smertetilstanden ofte har stor betydning for hvordan personen fungerer i dagliglivet. Vedkommende kan derfor ha krav på høyere ménerstatning enn andre som sliter med smerte etter skader.

CRPS kan også føre til at man har økte utgifter på grunn av behandlinger og medisinering. I visse tilfeller er det snakk om utgifter man må ha livet ut. Noen kan også ha behov for personlig assistanse og tilpassninger for å kunne øke livskvaliteten. Slike økte utgifter kan en som regel ha krav på å få beregnet med i erstatningsoppgjøret.

Ta kontakt

Dersom du sliter med kroniske smerter kan det være lurt å ha bistand av en personskadeadvokat i arbeidet med å få riktig erstatning. Personskadeadvokatene i Halvorsen & Co bistår deg gjerne i denne prosessen.

Sist oppdatert: 27.05.2022

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20