Kreditor kan ikke nødvendigvis stole på skyldnerens legitimasjon

Publisert: 28. september 2015
Lotte Lundby Kristiansen Managing partner

I kjennelsen av 10.09.15 konkluderer Høyesteretts ankeutvalg med at en kreditor ikke alene kan bygge på skyldnerens legitimasjon, og således ikke ensidig kan frata tredjemanns rett i tilfelle hjemmelsmannskonflikt. Kjennelsen innebærer en stadfesting av tidligere praksis og rettsteori. Advokatfirmaet Halvorsen & Co vurderer kjennelsen slik at den typisk vil  være relevant ved eierskap gjennom stråmenn.

Klikk her for å lese advokat Nordhaugs redegjørelse

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20