Voldgiftsdommer – Øyvind Kilstad

Publisert: 7. juni 2017
Lotte Lundby Kristiansen Managing partner

Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS styrker sin prosedyre- og tvisteløsningsavdeling. Advokat/partner Øyvind Kilstad har fullført Voldgiftsdommerutdanningen våren 2017. Dette innebærer at Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS i tillegg til ordinær tvisteløsningskompetanse i alle instanser nå også tilbyr voldgiftsdommerkompetanse.

Voldgift er et privat tvisteløsningssystem, hvor partene utpeker domstolen/voldgiftsdommerne. Rettsforhandlingene og voldgiftsavgjørelsen er i utgangspunktet unntatt offentlighet og taushetsbelagt, og avgjørelsen er som det klare utgangspunkt endelig.

Advokat Øyvind Kilstad har gjennom sitt virke som advokat i nærmere 20 år opparbeidet seg omfattende prosedyreerfaring både innenfor de forretningsjuridiske og de privatrettslige rettsområdene, derunder har han som advokat prosedert flere saker for voldgiftsdomstoler.

Øyvind Kilstad leder vår forretningsjuridiske avdeling, og har meget bred erfaring innen selskapsrett, forretningsjus generelt og kommersiell tvisteløsning. Kilstads hverdag som advokat består i bistand for bedrifter med løpende juridiske spørsmål, derunder prosessoppdrag.

Kontaktperson

Portrett av Øyvind Kilstad

Øyvind Kilstad

Kontakt
_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20