Kurs i personskadeerstatning – onsdag 29.03.2017

Publisert: 3. mars 2017
Lotte Lundby Kristiansen Managing partner

Advokatfirmaet Halvorsen & Co ønsker å invitere til seminar om personskadeerstatning etter trafikk-, yrkes- og pasientskader. Dette kurset retter seg særlig mot skadelidte, deres pårørende, helsepersonell, sosionomer, fagforeninger/tillitsvalgte, verneombud og andre. Kurset tar for seg ulike problemstillinger som oppstår når en person utsettes for en ulykke med personskade til følge.

Etter en personskade er det mange som møter ulike utfordringer som tidligere ikke har vært en del av deres hverdag. Mange kan ha spørsmål om rettigheter overfor NAV, helsepersonell, arbeidsgiver og ikke minst forsikringsselskap, NPE og andre. Vår erfaring er at skadelidte ofte henvender seg til ovennevnte grupper med slike spørsmål når de er utsatt for en skade. For at disse gruppene skal kunne gi den skadelidte best mulig veiledning ønsker vi således å gi en kort introduksjon til rettsområdet personskadeerstatning, og de ulike instansers roller, rettigheter og plikter i denne forbindelse.

Vedlagt følger kursinvitasjon hvor agenda og tema for seminaret fremkommer. Vi vil verdsette om invitasjonen formidles videre til andre relevante personer i deres organisasjon, eller personer som kan ha nytte av et slikt kurs.

Når? Onsdag 29.03.2017, klokken 17 – 19
Hvor? Vårt kontor, Åråsen stadion, C.J. Hansensvei 13, 2007 Kjeller

Kurset er gratis. Vår advokater er tilgjengelige for samtale med deltagerne før og etter møtet.

Påmelding sendes til [email protected] eller på telefon 64 84 00 20.

Velkommen.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20