Aksjesparekonto – hva innebærer dette?

Publisert: 1. september 2017
Lotte Lundby Kristiansen Managing partner

Fra og med 1. september kan privatpersoner som er skattepliktige til Norge spare i aksjer og aksjefond i selskap innenfor EØS på en ny og gunstig måte. Denne nyheten heter aksjesparekonto.

En aksjesparekonto gir privatpersoner mulighet til å spare i aksjer og aksjefond uten å måtte betale skatt på eventuell gevinst, forutsatt at gevinsten reinvesteres i aksjer/aksjefond via aksjesparekontoen. Dersom man investerer i aksjer/aksjefond uten å bruke aksjesparekonto vil gevinst på investeringen være skattepliktig. På den andre siden vil man ikke få skattefradrag for eventuelle tap.

Midler innestående på aksjesparekonto kan tas ut skattefritt inntil innskuddet som er gjort på konto. Uttak utover innskutte midler regnes som skattepliktig inntekt. Utbytte fra selskap til innehaver av aksjesparekontoen blir tilordnet innehaveren personlig som skattepliktig inntekt.

I forbindelse med ikrafttredelse av ordningen med aksjesparekonto kan eksisterende aksjefond og enkeltaksjer omfattet av ordningen flyttes inn på aksjesparekontoen uten at det utløser skatt. Dette kan gjøres i perioden 1. september 2017 – 31. desember 2017. Det må her vurderes om det ligger tap av betydning på slike aksjer/fond før disse besluttes overført til aksjesparekontoen. Dette fordi investeringer i aksjesparekontoen ikke gir rett til skattefradrag ved tap før en eventuell opphør av aksjesparekontoen.»

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20