Eurojuris Informerer nr. 2 2018: Erstatning ved personskade og sykdom

Publisert: 29. juni 2018

Eurojuris har gitt ut en ny utgave av Eurojuris informerer. Ved utgivelsene av Eurojuris Informerer ønsker Eurojuris og vi å gi våre kunder og forbindelser innsikt i relevante og praktiske temaer på ulike rettsområder. Denne utgaven inneholder artikler om spørsmål knyttet til personskadeerstatning.

Les på nett

Vårt personskadeteam har syv advokater, og er et av landets fremste innen dette rettsområdet.

I magasinet har flere av våre dyktige advokater bidratt. Senioradvokat Maja Simonsen har skrevet om «Journalen som bevis i en personskadesak». I tillegg har partner og fagansvarlig for personskade, Thomas Chr. Wangen, skrevet om arbeidet frem til og innholdet av de nye reglene om barneerstatning.

God lesning.

form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20