1. November 2022: Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen DA er slått sammen med Halvorsen & Co. Les mer

Invitasjon til frokostmøte tema – yrkesskade & erstatning – 29. november 2017

Publisert: 25. oktober 2017
Lotte Lundby Kristiansen Managing partner

Etter en yrkesskade er det mange som møter ulike utfordringer som tidligere ikke har vært en del av deres hverdag. Mange kan ha spørsmål om rettigheter overfor NAV, helsepersonell, arbeidsgiver og ikke minst yrkesskadeforsikring/-erstatning.

Vår erfaring er at skadelidte ofte henvender seg til de ovennevnte grupper med slike spørsmål når de er utsatt for en yrkesskade. For å kunne gi den skadelidte best mulig veiledning ønsker vi derfor å gi en kort introduksjon til yrkesskaderetten.

Når?               Onsdag 29. november 2017 – kl. 08.00 til 10.00

Hvor?             Storgata 36, 2000 Lillestrøm

Påmelding sendes til [email protected] eller på telefon 64 84 00 20.

Hva?

Våre advokater vil gi en introduksjon og oversikt til yrkesskaderetten. Det vil blant annet fokuseres på følgende tema:

–     Hva er en yrkesskade eller yrkessykdom?
–     Arbeidsgivers plikter og meldefrister
–     Arbeidsgivers rett til å søke regress for utlegg i sykepengeperioden(e)
–     Vilkår for erstatning og utmåling

 

YRKESSKADEERSTATNING KOSTNADSFRI KONSULTASJON ADVOKATUTGIFTER

Om Advokatfirmaet Halvorsen & Co
Advokatfirmaet Halvorsen & Co er et av landets ledende advokatfirma innen erstatningsrett. Vi har gjennom 30 år bistått skadelidte og deres pårørende fra hele landet etter trafikk-, yrkes- og pasientskader. Det er vår oppgave å arbeide for at den skadelidte får en fullverdig erstatning. Til enhver tid har vårt team med spesialiserte advokater stort fokus på høy kompetanse, tilgjengelighet og effektiv saksbehandling. Vi kan vise til gode resultater og referanser. Vårt firma samarbeider med Personskadeforbundet LTN, Norges største interesseforening for skadelidte og deres pårørende.

Gratis konsultasjon skadelidte, pårørende og andre
Alle skadelidte og deres pårørende som henvender seg til Advokatfirmaet Halvorsen & Co tilbys en kostnadsfri førstekonsultasjon. Vi vurderer saken, dens muligheter og gir råd om hvordan den skadelidte bør forholde seg videre. Dette gjelder også arbeidsgivere, helsepersonell og andre som på vegne av den skadelidte har spørsmål.

Advokatutgifter – dekkes av ansvarlig forsikringsselskap
I personskadesaker etter yrkes- og/eller trafikkskade er det slik at forsikringsselskapene som den store hovedregel dekker skadelidtes rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand. Det er derfor mye å vinne og lite å tape på å la seg representere av en av våre spesialiserte advokater.

***

For mer informasjon om personskadeerstatning og vårt firma se  www.halvorsenco.no/personskade
Dersom det er spørsmål eller uklarheter må dere ikke nøle med å ta kontakt med:

Advokat (H) Thomas Christian Wangen
Telefon:             93 05 33 19
E-post: [email protected]

Vi hører gjerne fra dere.

form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20