Frokostmøte offentlige anskaffelser – nytt regelverk

Publisert: 3. januar 2017

Nytt regelverk innen offentlige anskaffelser trer i kraft 1. januar 2017. Terskelverdiene heves, og nye konkurranseformer introduseres. Elektronisk innlevering skal innføres og miljøhensyn skal tas. Klagenemnda for offentlige anskaffelser skal igjen få adgang til å ilegge overtredelsesgebyr, samtidig som flere kontrakter nå unntas fra krav om utlysning. Hva betyr dette for deg som leverandør?

Advokat Ellen Tangen Eilerås holder frokostmøte på Åråsen stadion den 10. januar 2017 hvor hovedpunktene i nytt regelverk blir gjennomgått. Fokus vil være på de praktiske konsekvenser for tilbydere.

Eilerås har lang erfaring som anskaffelsesrådgiver. Hos Halvorsen & Co AS bistår hun leverandører til det offentlige, mens hun i sin tidligere stilling i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon bisto departementene med å gjennomføre anskaffelser.

Det serveres frokost fra kl. 07.45. Kurset starter kl. 08.00 og er ferdig kl. 09.15.

Påmelding skjer innen 6. januar 2017 til [email protected].

Advokat Ellen Tangen Eilerås

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20