Reiseforsikring – hva kan man kreve erstatning for?

Publisert: 7. august 2017
Lotte Lundby Kristiansen Managing partner

Sommerferien er over for denne gang. Folk har vært på reisefot til fjern og nær. De aller fleste kommer tilbake med gode sommerminner, mens andre har vært uheldig. Dersom man har fått skadet kofferten, blitt syk eller vært utsatt for en personskade vil man kunne ha krav under sin reiseforsikring. I det følgende vil vi gi noen innspill.

Les vilkårene nøye

Reiseforsikringer dekker ofte materielle skader, personskade og sykdom oppstått under reisen. Vi anbefaler alle som har vært uheldige å lese forsikringsvilkårene nøye. I tillegg vil forsikringsavtaleloven være veiledende. Her vil man ofte få svar på hva som faller innenfor og utenfor forsikringsdekningen. I tillegg opplyses det ofte hvor mye man får dekning for, egenandeler mv.

Meld skadehendelsen eller forsikringstilfellet raskt

Det er veldig viktig å melde inn skader raskt, eller «innen rimelig tid» som det ofte står skrevet. Alle krav må normalt være meldt inn senest et år innen skadetilfellet inntraff. Oppfordringen er derfor å gjøre dette raskt, så går man ikke glipp av noe. Dersom man ikke har den fulle oversikt, kan man senere sende inn tillegg i kravet, dokumentasjon mv.

Dokumenter kravet ditt

Reiseforsikringen dekker skade på materielle gjenstander. Dette kan være kofferter som har blitt behandlet for brutalt, telefoner som har havnet i vannet, lommebøker som er stjålet. Det er viktig å ha god dokumentasjon på det som har blitt ødelagt eller borte. I tillegg er det viktig å være nøye med å anslå verdien av gjenstandene.

Personskade og sykdom

Reiseforsikringer dekker ofte sykdom som har oppstått under reisen eller personskade. Dette kan være i forbindelse med uhell, men også trafikkulykker, yrkesskade mv. Merutgifter forbundet med sykdom eller personskade dekkes ofte innenfor en angitt ramme. I tillegg vil en personskade eller sykdom kunne medføre varig medisinsk invaliditet. I slike tilfelle vil man kunne ha krav på utbetalinger av invaliditetserstatning.

Flere forsikringer?

Til sist et par viktig poeng ved personskade. Dersom man har flere reise- og/eller ulykkesforsikringer vil menerstatningen kunne kreves fra alle dekningene. I tillegg til dette vil man ved trafikkulykker, yrkesskade mv. også har krav på erstatning under ansvarssaken for ditt økonomiske tap.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20