Offentlige anskaffelser – hva kan Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS gjøre for deg?

Publisert: 19. november 2019

Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 520 milliarder årlig og markedet er stadig voksende.

Konsekvensene av å trå feil i en anskaffelsesprosess kan være store, både for oppdragsgiver og tilbyder, også i tilfeller hvor feilen i seg selv er liten.

Det kan være vanskelig, spesielt for små og mellomstore bedrifter, som skal levere til det offentlige, å vite hvor grensen går for hva som er tillatt og innenfor de anskaffelsesrettslige rammene. Innsikt i regelverket er derfor avgjørende for å gjøre ting riktig, både for oppdragsgivere og for leverandører. 

Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS har opprettet et særskilt team og vil fremover satse på rettsområdet offentlige anskaffelser. Temaet består blant annet av to meget erfarne advokater som har lang erfaring fra offentlig sektor og arbeid med offentlige anskaffelsesprosesser der. Vi vil i løpet av vinteren 2020 invitere til ulike fagsamlinger med offentlige anskaffelser som tema.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS kan blant annet bistå private virksomheter som skal levere tilbud til det offentlige med å:

  • Være en lagspiller ved gjennomgang av konkurransedokumenter
  • Vurdere hvorvidt det er rom for å foreslå endringer og ta forbehold
  • Innspill til utforming av tilbud og utfyllelse av kravspesifikasjon uten å risikere avvisning
  • Rådgivning med vurdering ved avslag og senere klageprosess

Vi anbefaler også at offentlige oppdragsgivere som ikke har offentlige anskaffelser som sin primæroppgave om å søke bistand tidlig i anskaffelsesprosessen.  Vi kan blant annet bistå med:

  • Utarbeidelse av konkurransedokumenter
  • Rådgivning på utforming av prismatrise og kravspesifikasjon
  • Generelle anskaffelsesrettslige spørsmål og kontraktsarbeid

Vår kompetanse på område:

Senioradvokat Ellen Tangen Eilerås

Eilerås er tilknyttet kontorets forretningsjuridiske faggruppe, og har omfattende regelverkskompetanse innenfor offentlige anskaffelser. Hun har tidligere jobbet fem år i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og har innsikt i et stort spenn av ulike bransjer samt bred erfaring med å utarbeide konkurransedokumenter og gjennomføre anskaffelsesprosesser.

Advokatfullmektig Karoline Martinsen Toverud

Toverud er nyansatt hos oss etter å jobbet syv år med anskaffelser i Forsvaret. Hun har der opparbeidet seg svært god kompetanse innenfor regelverket om offentlige anskaffelser. Hun har tidligere jobbet først i LOS-programmet og senere i Forsvarets Logistikkorganisasjon med ulike typer av anskaffelser, både kjøp av varer, tjenester og IT-løsninger. Hun har bred erfaring med å gjennomføre alle faser av en anskaffelsesprosess.

Eilerås og Toverud kan bistå både offentlige og private virksomheter, og bringer med seg erfaring fra anskaffelsesprosesser i ulike bransjer.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20