Full seier mot Staten

Publisert: 20. desember 2016

Advokat Maja A. Simonsen vant på vegne av klient frem i søksmål mot NAV ved Staten og ble tilkjent fulle sakskostnader. Agder lagmannsrett avsa den 25.11.2016 dom i sak vedrørende NAVs adgang til å omgjøre egne vedtak til ugunst for brukeren. Agder lagmannsrett slo fast at omgjøringsvedtaket til NAV er ugyldig, og ga klient full tilslutning i sin påstand. Saken skal nå behandles på nytt av NAV.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20