Flypassasjerers rettigheter

Publisert: 27. juni 2018
Lotte Lundby Kristiansen Managing partner

Vet du hvilke rettigheter du har dersom flyet ditt blir forsinket eller kansellert? Gir flyselskapet det riktige opplysninger? Og ikke minst, kan det lønne seg å påklage eventuelle avslag fra flyselskapenes side? Advokat Owe Halvorsen har selv stått overfor en slik situasjon, utfordret Norwegian og mottatt erstatning. I dette blogginnlegget deler han sine egne erfaringer.

I fjor sommer skulle hele vår familie til Portugal.  Vi skulle reise med Norwegians DY1208 den 24.06.2017.  Etter at alle var på plass i flyet ble det opplyst at det ville bli en forsinkelse.  Ny informasjon fulgte om at det var en systemfeil og at de måtte få en ingeniør om bord for å rette feilen.  Tiden gikk og ingeniøren kom.  Etter en tid ble det opplyst at det ville gå ytterligere tid fordi alle systemer måtte reinstalleres.

Etter drøyt to timer kom beskjeden om at vi måtte bytte fly.  Tidspunktet var nok valgt for at forsinkelsen ikke skulle overstige tre timer.

Etter en rask overstigning var vi vel om bord i nytt fly.  Dette måtte imidlertid vente på å få tatt av så ytterligere tid gikk.  Vi var klar over regelen om at forsinkelser på over tre timer, når forsinkelsen skyldes selskapets egen feil,  ga rett til kompensasjon.  Så vi begynte å følge med på klokken.  Da flyet endelig kom av gårde lå vi an til kanskje å klare det.  Flyturen sydover bød imidlertid på motvind, så da vi landet, var vi 3 timer og 16 minutter forsinket.

Siden det var teknisk feil med flyet, mente vi det var flyselskapets feil, og at vi derfor hadde rett på en standardkompensasjon.  Dette følger av EU forordning 261/2004.  I samme forordning heter det i artikkel 14 at flyselskapene i slike tilfelle er forpliktet til å opplyse passasjerene om deres rettigheter.  Noe slikt skjedde ikke.  Vi sendte derfor inn et krav til Norwegian om standardkompensjon på 400 euro pr. person for vår gruppe på åtte.   Etter en tid mottok vi avslag, med den begrunnelse at de mente forsinkelsen ikke kom inn under reglene. Vi var sterkt uenige, og etter en telefon med professor Morten Kjelland, som har skrevet egen lærebok: « Flypassasjerers rettigheter ved forsinkelse og kansellering» fikk vi full støtte for vårt syn.  Vi sendte derfor klage til transportklagenemda.

I forrige uke, nærmere ett år etter vi klaget og fikk avslag, fikk vi brev fra Norwegian som opplyste at de nå hadde foretatt en totalvurdering og funnet ut at vi hadde krav på kompensasjon allikevel.  Vi får derfor 3.200 euro eller ca. 31.000 NOK!

For meg virket saken så opplagt at det er nærliggende å tro at Norwegian hadde en klar strategi.  Ikke gi opplysninger om rettigheten til passasjerene, noe de hadde plikt til, dernest avvis ett hvert krav.   Dersom noen få fortsatt henger med gir de seg før nemndsbehandling.  Det siste for å unngå å skape presedens.  Tror ikke det var mange av de 180 passasjerene på DY1208 den 24.06.2017 som fikk den kompensasjonen de hadde krav på!

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20