Yrkessjåfører og psykiske skader

Publisert: 22. februar 2019
Lotte Lundby Kristiansen Managing partner

For en tid tilbake kom det frem i media at en del yrkessjåfører var påført psykiske skader som følge av dødsulykker, med et fokus på ulykker hvor en fører av en personbil med vilje kolliderer med vogntog.

I en rapport fra 2012, utarbeidet av Statens Vegvesen, kom det frem at 6 % av dødsulykker i perioden 2005-2012 hvor vogntog var involvert, var selvvalgte. I de aller fleste av tilfellene dreide det seg om selvdrap av fører av personbil mot vogntog.

Enten en møteulykke var selvvalgt eller ikke, kan man oppleve alvorlige psykiske plager som følge av dette. Av rapporten fremgår at om lag 45 prosent av yrkessjåførene som hadde vært involvert i dødsulykker opplevde psykiske reaksjoner som kvalifiserer til diagnosen posttraumatisk stressyndrom (PSTD). Yrkessjåførene rapporterte om nedsatt konsentrasjonsevne, depresjoner, søvnproblemer, irritabilitet og ustabilt humør, samt at de tenker på ulykken under kjøring i yrkessammenheng. Noen av sjåførene opplevde at ulykken førte til økonomisk krise, inntektstap og vanskelige forsikringsoppgjør.

Det er ikke bare tap man har som følge av fysiske skader som gir rett til erstatning. Psykiske skader kan i mange tilfeller føre til langvarig arbeidsuførhet og dermed store inntektstap. Yrkessjåfører som skades i arbeid vil kunne kreve erstatning både etter bilansvarsloven eller yrkesskadeforsikringsloven. Da erstatningsutmålingen er noe ulik under hvert av de to systemene, kan skadelidte selv velge det system som fører til best erstatning.

Dersom man har vært utsatt for en slik ulykke og har plager i ettertid, er det viktig å ta kontakt med arbeidsgiver, slik at ulykken blir meldt til NAV og forsikringsselskap. Dersom arbeidsgiver ikke melder inn skaden kan man også gjøre dette selv. En spesialisert advokat kan bistå deg med erstatningsoppgjøret, og gratis advokatbistand er en del av erstatningen man har krav på.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20