Advokatutgifter etter en trafikkulykke – dekkes dette?

Publisert: 20. august 2017
Lotte Lundby Kristiansen Managing partner

En skadelidt etter en trafikkulykke med MC ringte meg forleden dag. Han ønsket advokatbistand i forbindelse med saken. Ettersom han hadde redusert inntekt i form av arbeidsavklaringspenger fra Nav hadde han en anstrengt økonomi. Det var derfor svært viktig for han å avklare hvilken risiko han løp for å pådra seg advokatutgifter.

Innledningsvis vil jeg si at det generelt blant de personer en skadelidt møter, enten det er leger, behandlere, sosionomer mv. er noe begrenset kunnskap hva gjelder dekning under erstatningsposten advokatutgifter. Forsikringsselskapet opplyser heller ikke om dine rettigheter om dekning av advokatbistand ved starten av slike saker.

Utgiftene til advokat etter trafikkskade, enten dette gjelder ulykke relatert til bil, MC, moped eller sykkel, dekkes som den store hovedregel av det forsikringsselskapet som er ansvarlig. Yrkesskade og yrkessykdomssaker behandles likt som trafikkskadesakene. Denne «merutgiften» som skadelidte har i form av å motta advokatbistand behandles på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden som for eksempel utgifter til lege og medisin.

Ved oppstart av nye personskadesak etter trafikkulykker henvender våre advokater seg til ansvarlig forsikringsselskap for å få bekreftet slik dekning av advokatutgifter. Når slik bekreftelse foreligger har den skadelidte god forutberegnelighet for sine fremtidige utgifter til advokatbistand.

Dersom det skulle oppstå tvil om deler av vårt arbeid faller innenfor det forsikringsselskapet dekker, tar vi alltid kontakt med selskapet for å avklare forholdet. Den skadelidte skal selv vite når han eller hun risikerer å måtte betale en del av regningen selv.

Dersom det oppstår tvist mellom partene. Det vil si uenighet om vilkårene for erstatning er oppfylt vil vi på vegne av den skadelidte aktivere eventuell rettshjelpsforsikring som måtte foreligge. Vi vurderer også til enhver tid.

Med utgangspunkt i ovennevnte vil vi hevde at den skadelidte i de fleste saker ikke løper noen risiko for noen stor advokatregning. Det er ofte mye å tjene på å engasjere en av våre spesialiserte advokater.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20