Frokostmøte om trygderettigheter 26. april 2018 fra kl. 0830 – 1000

Publisert: 12. april 2018
Lotte Lundby Kristiansen Managing partner

En gjennomgang av sentrale trygdeytelser fra Nav ved skade/sykdom.
26. april 2018 (torsdag) fra kl. 0830 – 1000.

Ved langvarig sykdom eller skade vil personer kunne ha krav på rettigheter etter folketrygdeloven. Aktuelle kurs vil ta for seg sentrale trygdeytelser fra Nav ved skade/sykdom. Våre advokater vil redegjøre for og diskutere praktiske problemstillinger knyttet til sykepenger, arbeidsavklaringsytelse og uføretrygd. Hva er vilkårene for slike ytelser? Hva som kreves av medlemmet i folketrygden, samt leger og andre behandleres rolle?

Kurset er rettet mot personer som kommer i kontakt med Nav, og i særdeleshet leger, behandlere, sosionomer og annet helsepersonell, samt personalansvarlige, fagforening og verneombud.

Tema: Trygderettigheter – en gjennomgang av sentrale trygdeytelser ved skade og sykdom

– Sentrale rettigheter – sykepenger, arbeidsavklaringsytelse, uføretrygd
– Søknadsprosesser, legeerklæringer
– Praktiske eksempler

Når: 26. april 2018 (torsdag) klokken 0830 – 1000

Hvor: Advokatfirmaet Halvorsen & Cos lokaler i Storgata 36, Lillestrøm

Kurset er gratis. Påmelding til [email protected] eller 64 84 00 20 innen fredag den 20.04.2018.

Dersom det er spørsmål eller uklarheter ta kontakt med advokat (H)/partner Thomas Chr. Wangen

Velkommen!

form-background-image

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20