Foreslåtte endringer i adgangen til innleie og bruken av midlertidige ansatte

Publisert: 2. mars 2022
Trine Glorvigen Advokat

Den siste tiden har regjeringen sendt foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven ut på høring. De foreslåtte endringene innebærer blant annet innstramminger i innleieadgangen fra bemanningsforetak, samt fjerning av den generelle adgangen til midlertidig ansettelse. I tillegg foreslås det et forbud mot innleie fra bemanningsforetak på byggeplasser i Oslo-området.

Forslaget om forbud mot innleie fra bemanningsforetak på byggeplasser vil omhandle bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og det tidligere Vestfold-området. Innleieforbudet omfatter ikke anleggsarbeid. Høringsfristen for forslaget er 19. april. Dersom forslaget innføres vil det kunne ramme bemannings- og byggebransjene særlig hardt, og vil sannsynligvis føre til en økt bruk av midlertidig innleie og bruk av entreprisearbeid. I tillegg vil bedrifter i byggebransjen få redusert fleksibilitet. Forslaget er ment å styrke et seriøst og ordnet arbeidsliv, men vil muligens kunne føre til at byggebransjen vil slite med å få tak i nok personell i de periodene det er mye å gjøre.

Regjeringen foreslår i tillegg en fjerning av adgangen til innleie fra bemanningsforetak ved arbeid av midlertidig karakter, samt å gi innleide arbeidstakere rett til fast ansettelse hos innleier etter to år. De foreslåtte endringene må ses i sammenheng med forslaget om forbud mot innleie på byggeplasser i Oslo-området.

Den generelle adgangen til midlertidig ansettelse etter arbeidsmiljølovens § 14-9 annet ledd bokstav f foreslår i tillegg opphevet, da den er lite brukt i praksis. Forslaget er ment å styrke arbeidstakeres rett til fast ansettelse.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20