Ulykkesforsikring

Hva er ulykkesforsikring?

Kontakt oss

Ulykkesforsikring er en forsikringsdekning som du eller din familie har kjøpt av et forsikringsselskap. Det kan også være slik at du er forsikret i en kollektiv ordning via din arbeidsgiver, en fagforening eller et idrettslag.

Ulykkesforsikringer kan ha ulike dekningsomfang. Noen gjelder hele døgnet og i hele verden, andre er begrenset til enkelte land og noen krever overnatting eller at man er på reise. Det er viktig at man er bevisst på hvilke forsikringsdekninger man kjøper.

For å få erstatning må man ha vært utsatt for en ulykke, det vil si en ytre omstendighet som har ført til varig personskade. Sykdom regnes ikke som ulykke.

Det foreligger også unntak for selvmord og for psykiske lidelser som følge av ulykken. Unntakene fremgår av forsikringsvilkårene.

For risikofylte aktiviteter som fallskjermhopping, klatring og lignende er det normalt ikke dekning med mindre man har tegnet egen tilleggsforsikring for slike aktiviteter.

Ulykkesforsikringen er relevant i forbindelse med de fleste ulykker, for eksempel fritidsulykke, yrkesskade, trafikkulykke, båtulykke og flyulykke.

Ved varig medisinsk invaliditet etter en ulykke utbetales ulykkesforsikring som en engangsutbetaling basert på en medisinsk invaliditetsgrad etter invaliditetstabellen, og i forhold til avtalt forsikringssum.

Den varige invaliditetsgraden fastsettes av legespesialist i en spesialisterklæring på samme måte som ved vurdering av ménerstatning i ansvarssaker.

Den varige medisinske invaliditetsgraden avgjør hvor stor erstatning du får etter en ulykke. Dersom du for eksempel er erklært 25 prosent varig skadebetinget invalid av en lege, og forsikringssummen er på en million kroner, vil du få utbetalt 250.000 kroner.

Ulykkesforsikringen kan også komme til utbetaling ved død.

Behandlingsutgifter dekkes også i en periode etter ulykken, normalt begrenset til tre år. Det kan også være at det er en beløpsbegrensning for behandlingsutgiftene i forsikringsvilkårene.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning.

Dersom du skal ha erstatning for varig medisinsk invaliditet, og forsikringsselskapet krever at skaden skal vurderes av en legespesialist, bør du ta kontakt med oss før selskapet velger hvilken lege som skal benyttes. Valget av spesialist kan nemlig være avgjørende for din sak.

Vi tilbyr alltid en gratis samtale om din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20