Fritidsulykke

Hvis du blir skadet i en fritidsulykke, vil du som regel ha krav på erstatning. 

Kontakt oss
Erstatningstesten

Sjekk om du kan ha krav på erstatning!

Ta testen

Hva er en fritidsulykke?

Dersom du er påført en personskade i din fritid kan du ha krav på erstatning selv om det ikke er noen som er skyld i skaden.

Dersom noen er skyld i skaden kan som oftest erstatning kreves av skadevolder (den som er skyld i skaden) eller dennes forsikringsselskap, og da etter de alminnelige erstatningsreglene.

Hvordan får jeg erstatning etter en fritidsulykke?

For å få erstatning selv om det ikke er noen som er skyld i skaden, må du være dekket av en ulykkesforsikring eller en reiseulykkesforsikring.

Denne kan være tegnet privat, gjennom arbeidsgiver og/eller fagforening eller andre foreninger.

I tillegg er mange dekket av uføreforsikringer eller livsforsikringer med uføredel.

Hva kan jeg få i erstatning etter en fritidsulykke?

Som regel vil en ulykkesforsikring dekke behandlingsutgifter, eventuell dødsfallerstatning med et begrenset beløp, og et større kontantbeløp som avhenger av hvor skadet du er, og hvilken forsikringssum det er tegnet forsikring for.

I noen tilfeller kan ulykkesforsikringene være på store beløp.

Man kan også ha flere slike forsikringer som alle kommer til utbetaling uavhengig av hverandre.

Størrelsen på erstatning knyttet til uføreforsikringer eller livsforsikringer vil avhenge av forsikringsvilkårene.

Finnes det en invaliditetstabell for fritidsulykke?

Ja. Invaliditetstabellen er utgangspunktet for vurderingen av hva du har krav på i ménerstatning etter en fritidsulykke.

Invaliditetstabellen er en egen forskrift kalt «Forskrift om ménerstatning for yrkesskader», men benyttes i dag også ved fastsettelsen av den medisinske invaliditetsgraden i erstatningsoppgjør for personskader etter en fritidsulykke.

I Invaliditetstabellen er den medisinske invaliditetsprosenten for en rekke diagnoser fastsatt, og dette gir rammene for vurderingen av din medisinske invaliditet som skal fastsettes av en medisinsk spesialist.

Hvor lenge etter ulykken har jeg krav på erstatning?

Felles for alle forsikringer er at en personskade må meldes til alle relevante forsikringsselskaper snarest mulig, og senest innen ett år etter ulykken. Har du oversittet meldefristen er det likevel ofte mulig å få skadesaken behandlet av forsikringsselskapet.

Bør jeg kontakte advokat etter en fritidsulykke?

I fritidsulykkesaker kan det bli diskusjoner om forståelsen av forsikringsvilkårene, om en skade er varslet eller ikke, og om årsakssammenhengen mellom ulykken og skadene du er påført.

På samme måte som ved personskader som skyldes for eksempel trafikkulykke eller yrkesskade må det innhentes en spesialisterklæring fra medisinsk sakkyndig for å fastsette om det er årsakssammenheng mellom skaden og dine plager.

I tillegg må det avklares om skaden har gitt varig medisinsk invaliditet, og i så fall må størrelsen på den medisinske invaliditeten fastslås. Det kan derfor ofte bli en diskusjon med forsikringsselskapet om valg av spesialist og om vurderingen av spesialisterklæringen.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Vi har lang erfaring og jobber med slike saker hver eneste arbeidsdag, og vi har bistått utallige klienter etter fritidsulykker.

Vi tilbyr alltid gratis vurdering av din fritidsulykke. Ta kontakt med oss i dag.

Trenger du hjelp med fritidsulykke?

Portrett av Øystein Helland

Øystein Helland

Kontakt
_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20