Uføreforsikring

En uføreforsikring skal kompensere deg økonomisk hvis du blir arbeidsufør. Du kan ha krav på utbetaling etter yrkesskade, yrkessykdom, trafikkulykke, pasientskade, båtulykke eller fritidsulykke.

Kontakt oss

Hva er uføreforsikring?

En uføreforsikring er en forsikring som gir deg økonomisk kompensasjon hvis du blir arbeidsufør. Utbetalingen gjennom uføreforsikringen kommer i tillegg til krav du har til trygdeytelser fra NAV.

Hvordan får jeg uføreforsikring?

En uføreforsikring er ikke en forsikring du har automatisk gjennom offentlige ordninger. En uføreforsikring må derfor tegnes (kjøpes) i et forsikringsselskap.

Har alle mulighet til å tegne uføreforsikring?

Det er vanlig at forsikringsselskapet stiller krav om helseattest for at du skal kunne tegne uføreforsikring. Dersom du har fysiske eller psykiske plager fra før kan du enten nektes forsikring, eller det kan bli gjort unntak i forsikringen for uførhet som skyldes plagene du hadde før du tegnet forsikringen.

Når har jeg krav på utbetaling under uføreforsikring?

Hvis du har tegnet uføreforsikring og blir skadet eller syk, så kan du ha krav på utbetaling gjennom uføreforsikringen.

Som regel må du ha vært arbeidsufør sammenhengende i to år, og arbeidsuførheten må bedømmes som varig for at uføreforsikringen skal komme til anvendelse. Det stilles normalt krav til at din arbeidsuførhet er 50 prosent eller mer for at du skal få utbetaling gjennom uføreforsikringen. Dette er nærmere beskrevet i forsikringsvilkårene.

Det er ikke uvanlig at utbetalinger fra forsikringsselskapet knyttes opp mot innvilgelse av arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon fra folketrygden. Det er derfor viktig å søke om arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon fra NAV etter en skade eller sykdom, slik at du også får innvilget utbetalinger gjennom uføreforsikringen.

Hva utløser utbetaling gjennom uføreforsikringen?

Du kan ha krav på utbetaling gjennom uføreforsikringen etter å ha blitt syk og etter å ha fått en yrkessykdom, eller etter at du har vært utsatt for en yrkesskade, trafikkulykke, pasientskade, fritidsulykke, voldsskade, fritidsskade, flyulykke eller båtulykke.

Finnes det forskjellige typer uføreforsikring?

Ja. Det finnes to typer uføreforsikring:

  • Uførekapital. Dette er en uføreforsikring som utbetales til deg som et engangsbeløp når kravene for utbetaling er oppfylt.
  • Uførepensjon/uførerente. Dette er uføreforsikring som utbetales til deg i månedlige utbetalinger.

Kan jeg ha uføreforsikring gjennom jobben?

Ja. Det er mange som har uføreforsikring via sin arbeidsgiver.

Dersom du slutter i et arbeidsforhold der du er omfattet av uføreforsikring er forsikringsselskapet pliktig til å gi deg tilbud om å tegne såkalt fortsettelsesforsikring, slik at du har krav på utbetaling gjennom uføreforsikringen også etter at du har sluttet i bedriften.

Hvor mye kan jeg få utbetalt i uføreforsikring?

Hvor mye du har krav på kommer an på forsikringssummen, din arbeidsevne og hva som ellers står i forsikringsvilkårene.

Hvis du er i tvil – eller kommer i konflikt med forsikringsselskapet ditt – kan det være fornuftig å kontakte advokat som er ekspert på forsikringsrett for en nærmere vurdering av forsikringsavtalen.

Er uføreforsikring inkludert i barneforsikringer?

De fleste barneforsikringer har i dag uføreforsikringsdekning som en del av barneforsikringen, slik at barnet kan få utbetalt en sum fra fylte 18 år ved uførhet.

Finnes det en invaliditetstabell for uføreforsikring?

Nei. Invaliditetstabellen er utgangspunktet for vurderingen av den skadelidtes medisinske invaliditetsgrad (VMI), og dermed hva du har krav på i ménerstatning etter en skade.

Uføreforsikringer er ikke knyttet til medisinsk invaliditetsgrad, men til din manglende eller reduserte arbeidsevne. Det er derfor mulig å få utbetaling gjennom uføreforsikring selv om din medisinske invaliditetsgrad er lav.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom snart 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Våre advokater er eksperter på erstatningsrett og forsikringsrett.

Vi hjelper klienter over hele landet, og tilbyr alltid gratis vurdering av din forsikrings- og erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20