Påførte og fremtidige merutgifter

Du kan ha krav på erstatning for påførte og fremtidige merutgifter etter en yrkesskade, trafikkulykke, båtulykke eller flyulykke.

Kontakt oss

Hva er påførte- og fremtidige merutgifter?

Hvis du blir skadet i en ulykke kan du ha krav på erstatning for påførte og fremtidige merutgifter som skyldes skaden.

Hvilke merutgifter kan jeg kreve erstattet?

• Utgifter til behandling av lege, fysioterapeut og lignende
• Utgifter til transport
• Utgifter til medisiner
• Utgifter til pleie- og omsorgstjenester
• Utgifter til ombygging av bolig
• Utgifter til advokathjelp

Det er et vilkår at utgiftene regnes som nødvendige og rimelige.

Hvilke merutgifter har jeg ikke krav på erstatning for?

• Utgifter du ville hatt uavhengig av skaden
• Utgifter som dekkes av det offentlige

Hvordan får jeg dekket påførte og fremtidige merutgifter?

Som skadelidt må du dokumentere utgiftene du er påført. Det er derfor viktig at du tar vare på kvitteringer og bilag for alle utlegg du har hatt på grunn av personskaden.

Dersom du kan dokumentere påførte utgifter gjør dette det også enklere å sannsynliggjøre og å få dekket tilsvarende merutgifter i fremtiden.

Må jeg betale skatt av påførte og fremtidige merutgifter?

Nei. Erstatning for påførte og fremtidige merutgifter er skattefrie. Det er derimot mulig å kreve renter for påførte utgifter. Denne renteinntekten er derimot skattepliktig.

Hvordan søker jeg erstatning for påførte og fremtidige merutgifter?

Erstatning for påførte og fremtidige merutgifter er en av flere erstatningsposter du kan ha krav på etter en ulykke. Erstatningssaker er imidlertid kompliserte både juridisk og medisinsk, og vi anbefaler derfor ingen å håndtere erstatningsoppgjøret på egenhånd.

Vår erfaring er at skadelidte regelmessig får tilbud om høyere erstatning når de tar kontakt med erstatningsadvokat.

Må jeg betale for advokaten min selv i en erstatningssak?

Nei. Forsikringsselskapet skal normalt dekker dine utgifter til advokat hvis skaden skjedde på jobb eller i trafikken.

Du kan også få dekket utgifter til advokat gjennom rettshjelpsforsikring knyttet til andre forsikringsordninger.

Hvorfor bør jeg velge Advokatfirmaet Halvorsen & Co?

Gjennom 30 år har våre klienter fått utbetalt flere milliarder kroner i erstatning. Våre advokater har lang erfaring og er eksperter på erstatningsrett.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co er landsdekkende, og har bistått et stort antall klienter med å få erstatning for påførte og fremtidige merutgifter.

Vi tilbyr alltid gratis vurdering av din erstatningssak. Ta kontakt med oss i dag.

_DSC0781-Edit

Bli kontaktet av en advokat

+47 64 84 00 20